Marjet Woldhuis veegt Diftar van tafel

Het was spannend in de raad. Raadslid Marjet Woldhuis veegt de Diftar-plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van tafel. De meningen waren sterk verdeeld.

Gistermiddag leek het er op dat raadslid Marjet Woldhuis van 100% Groningen de doorslaggevende stem over het onderwerp in de gemeenteraad had door tegen te stemmen. Daarmee waren 20 raadsleden tegen invoering en 19 voor. Woldhuis kreeg het daarmee als eenmansfractie voor het zeggen.

Het voorstel om Diftar in te voeren wordt ingetrokken omdat er onvoldoende draagvlak voor is. In een volgende periode na de gemeenteraadsverkiezing zal de nieuw gekozen raad zich opnieuw beraden over de invoering van Difttar.

Diftar staat voor (geDIFerentieerde TARieven). Betalen naar hoeveelheid restafval: hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Bij grijze containers per kilo, bij ondergrondse containers een bedrag per keer. Het college van B&W ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Tegenstanders wijzen onder meer op het gevaar van dumping en zwerfvuil en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om afval te scheiden.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Eén gedachte over “Marjet Woldhuis veegt Diftar van tafel

  1. Goedzo.
    Ik hoop dat de gemeenteraad en burgemeester zich achter de oren krabt en zich realiseert dat dit geen eerlijk systeen is en dat de mensen met een container de dupe zijn.
    Het is ondoenlijk voor de jongens van vuilniswagen om telkens een slot los te moeten maken eer ze de container kunnen legen en de eigenaar van de kliko kan zonder een slot op de container niet constant als waakhond bij zijn bak blijven staan om te voorkomen dat er ilegaal in gedumpt word en hij/zij dan voor de kosten van een ander opdraait.

    Het enige eerlijke lijkt mij per zak betalen door in een ondergrondse container te dumpen, dan ben je ook gelijk van de rondslingerende containers van de studentenuizen en overige luie mensen af.
    Maar ook dit stuit op problemen met bijvoorbeeld stankoverlast, omdat de container dagen zo niet langer vol zit met troep en mensen die invalide of mindervalide zijn, moeite hebben met de afstand of het gewicht van een afvalzak want, als je per zak betaald laat je het wel uit je hoofd om halfvolle zakken (vanwege gewicht voor invaliden) te dumpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *