Medewerkers stadsbibliotheek per 1 januari 2015 in dienst van het Groninger Forum

Bibliotheek-3062Vanaf 1 januari 2015 is het Groninger Forum verantwoordelijk voor het openbaar bibliotheekwerk in de stad. Met het Groninger Forum en Biblionet Groningen is overeenstemming bereikt over de overgang. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een groot aantal organisatorische en financiële zaken.

In 2012 besloot de gemeenteraad van Groningen dat het Groninger Forum één organisatie moet worden met één directie en één subsidierelatie. Het gevolg is dat alle stedelijke bibliotheekwerkzaamheden die tot nu toe bij Biblionet waren ondergebracht naar het Groninger Forum gaan.

Netwerk
Afgesproken is dat het Groninger Forum blijft deelnemen aan het provinciale netwerk van bibliotheken. Ook blijft het Forum gebruik malen van de dienstverlening van Biblionet zoals ICT, lenersadministratie, collectieverwerking, collectievorming, logistiek en transport.

Medewerkers
Alle medewerkers die nu in de stadsbibliotheek werken, treden per 1 januari 2015 in dienst van het Groninger Forum met behoud van de bibliotheek-cao. Daarnaast koopt de gemeente de panden van de drie bestaande wijkfilialen en verhuurt deze aan het Groninger Forum.

Herplaatsers
Door de ontvlechting verdwijnt in de backoffice van Biblionet een aantal arbeidsplaatsen. Er wordt gekeken of de betrokkenen herplaatsbaar zijn bij het Forum of de gemeente. De gemeente betaalt de zogeheten frictiekosten die het gevolg zijn van de uitvoering van het sociaal plan.

Leden
Voor de leden en gebruikers van de bibliotheek verandert voorlopig niets. Zij kunnen in de hele provincie boeken en andere media blijven lenen. Ook kunnen leden van andere bibliotheken in de provincie straks terecht in de bibliotheken van het Groninger Forum.

Het hoofdfiliaal van de stadsbibliotheek verhuist in 2017 daadwerkelijk van de huidige locatie aan de Oude Boteringestraat naar het Groninger Forum.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *