Meer aandacht voor huisvesting internationale studenten

studenten aan het verhuizen-1De Groningse gemeenteraadsfracties van D66, Student en Stad en de SP willen dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de huisvesting van internationale studenten. Er valt wat dat betreft nog veel te winnen, stellen zij.

Er komen elk jaar meer internationale studenten naar Groningen. Een goede woonplek vinden is voor hen lastiger dan voor Nederlandse studenten, stellen D66, Student en Stad en de SP: “Internationale studenten kunnen in de maanden voordat hun studie begint niet even op en neer naar Groningen om kamers te bezichtigen. Als ze hier eenmaal zijn moeten ze dus snel wat vinden. En dat in een volledig onbekende omgeving en terwijl ze de taal niet goed kennen. De positie van internationale studenten op de Groningse woningmarkt verdient daarom wat ons betreft extra aandacht.” De fracties willen daarom dat er een Groningse norm voor de huisvesting van internationale studenten komt.

Praktische voorstellen
De drie gemeenteraadsfracties stellen onder andere voor dat er één Engelstalige website komt met alle informatie over huisvesting in Groningen. “Op dit moment krijgen internationale studenten vaak al hun informatie van het Housing Office, terwijl die zelf ook woonruimte aanbiedt.” Een ander voorstel van de raadsfracties is om ervoor te zorgen dat anderstaligen altijd een tweetalig huurcontract krijgen aangeboden. Nu hoeft dat nog niet, waardoor internationale studenten niet altijd weten waarvoor ze precies tekenen. De gemeente zou zich er daarnaast hard voor moeten maken dat er ook voor internationale studenten genoeg huisvesting is van goede kwaliteit. Bijvoorbeeld door het bestaande ‘puntensysteem’ voor studentenhuisvesting ook toe te passen op huisvesting van het Housing Office.

Woonvisie
Komende week bespreekt de gemeenteraadscommissie de woonvisie “Wonen in stad”. Daarin gaat de gemeente in op de verschillende uitdagingen en vragen op de Groningse woningmarkt. D66, Student en Stad en de SP willen dat ook internationale studenten hierin een nadrukkelijke plaats krijgen. Nu is dat nog niet het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *