Academiegebouw Groningen bezet voor kamernood

Tientallen studenten voeren actie in de hal van het Academiegebouw op de Rijksuniversiteit. Ze vragen aandacht voor de kamernood in de stad en dreigen te blijven slapen als hun eisen niet worden ingewilligd. Lees verder

Woldring Locatie geopend | 435 woningen voor jongeren en starters

Afgelopen donderdag de 19e van de negende maand in het jaar 2019 is de Woldring locatie aan de Friesestraatweg geopend. Een locatie met 435 woningen die bedoeld zijn voor starters en jongerenhuisvesting.

Volgens de Groninger wethouder Roeland van der Schaaf een gewilde locatie om te wonen met al haar voorzieningen en een binnenstad op steenworp afstand. Lees verder

Na zomeren op de camping Zernike

Onderwijsinstellingen zijn verplicht buitenlandse studenten vooraf goed te informeren over wat hun te wachten staat, ook bij het zoeken naar woonruimte en verder moeten zij met lokale huisvesters en de gemeente werken aan de huisvestingsproblemen. Als zij dat niet goed doen, moet het Rijk ze daarop aanspreken. En daar lijkt de tijd rijp voor nu de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen  niet voor bereid zijn op de grote toestroom en noodvoorzieningen moet treffen voor de internationale student. Lees verder

Protest tegen schrijnende kamernood internationale studenten

Studenten- en jongerenorganisaties protesteren vandaag tegen kamernood internationale studenten in Groningenvoor het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De aanleiding is de schrijnende kamernood onder internationale studenten.

Politieke jongerenorganisaties ROOD, jong in de SP, DWARS en de studentenorganisatie Democratische Academie Groningen (DAG) sluiten zich aan bij het protest en roepen iedereen op dat ook te doen. Lees verder

Bouw twee jongerenflats Friesestraatweg geschorst

nieuwbouw friesestraatwegDe Raad van State geeft voorlopig geen toestemming voor de bouw van twee jongerenflats op de zogenoemde Woldring-locatie aan aan de Friesestraatweg 145.

De Raad van State is van mening dat de gemeente Groningen in de plantoelichting de gestelde behoefte  van jongeren aan kwalitatief hoogwaardige huisvesting niet heeft onderbouwd. Ook is In de plantoelichting niet ingegaan op de actuele regionale behoefte aan de andere functies waarin het plan beoogt te voorzien. Lees verder

Veel belangstelling voor jongerenflat Zonnelaan

Meer dan 1700 belangstellenden hebben zich gemeld belangstellenden voor het jongerenflat aan de Zonnelaan op de vroegere J&J locatie. voor de Campus Zonnelaan. Dat is een nieuw woongebouw komen 284 zelfstandige studio’s voor studenten. Lees verder

Huisvesting internationale studenten in Groningen op achterstand

studenten aan het verhuizen-1D66-raadslid Koen Castelein roept het college op om vaart te blijven maken met de uitvoering van drie eerdere moties van D66, Student en  Stad en de SP om de huisvestingssituatie van internationale studenten in Groningen te verbeteren. “De oplossing ligt zeker niet alleen bij de gemeente, maar de gemeente moet wel doen wat ze kan. Want het mag niet zo zijn dat internationale studenten op de Groningse woningmarkt bij voorbaat 1-0 achter staan.” Lees verder

Meer aandacht voor huisvesting internationale studenten

studenten aan het verhuizen-1De Groningse gemeenteraadsfracties van D66, Student en Stad en de SP willen dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de huisvesting van internationale studenten. Er valt wat dat betreft nog veel te winnen, stellen zij. Lees verder

Studentenstad Groningen gekort door begrip woonruimte

groningen-oosterparkwijk-damsterdiep-containerwoningen-1Studentensteden dreigen veel woonruimten te verliezen, met een miljoenenkorting op hun algemene uitkering tot gevolg. Dat alles komt door een definitiewijziging van het begrip woonruimte meldt Binnenlands Bestuur vandaag.

Lees verder

Jongerenflat Zonnelaan in vergevorderd stadium

paddepoel-zonnelaan-jongerenflat-1

update 24-01 Het voorstel voor het plan van de jongerenhuisvesting aan de Zonnelaan / Grote Beerstraat is door het college vastgesteld. Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning wordt binnenkort gedurende 6 weken ter visie gelegd. Later meer

Ontwikkelaar Van Wijnen wil aan de Zonnelaan binnenkort beginnen met de bouw van een flat met elf bouwlagen met daarin 284 luxe studio´s voor jongeren, plannen die op het afgelopen bewonersplatform Paddepoel Zuid werden gepresenteerd door projectleider Kees Muller en stedenbouwkundige Harmen Postma van de gemeente Groningen, Rob Schrier van bureau FOOQ (projectmanager in opdracht van Van Wijnen) en Buddy de Kleine van architectenbureau AAS. Lees verder