Meer en anders investeren in sportaccomodaties

sport-hocky-hockyveld-1De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over investeringen in sportaccommodaties. Er is volgens de sociaal-democraten in Groningen een situatie ontstaan waarbij de middelen voor sport onder druk staan. Aan de andere kant blaken de verenigingen van ambitie, en zowel de ledentallen maar vooral ook de nieuwe gemeentelijke zorgtaken geven aanleiding tot aanvullende investeringen in de sport. Dit maakt dat de PvdA een aantal denkrichtingen heeft ontwikkeld om “de taart te vergroten” zodat gemeente en sportverenigingen samen meer investeringen in de sport mogelijk kunnen maken.

Bea Enting en Erica van Lente “Sport is belangrijk en wordt met de nieuwe zorgtaken voor de gemeente nog belangrijker. Goede sportaccommodaties in de wijken zijn daarvoor essentieel. We zijn op zoek naar manieren om meer mogelijk te maken in de sport.”

Al langere tijd wachten verenigingen als GHBS en LTC Hoogkerk, maar ook de sportkoepel Hoogkerk op een definitief antwoord van de gemeente op hun vragen rond investeringen in hun sportaccommodaties. Hier speelt ook het vraagstuk rond de financiering van de investering een belangrijke rol. Banken zijn namelijk terughoudend om leningen te verstrekken voor deze investeringen.

In deze tijd van cocreatie en cofinanciering zou het meer extern financieren van sportaccommodaties door bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sport interessant kunnen zijn, maar ook externe fondsen, sponsoring of de mogelijkheden van het landelijke Sportbesluit kunnen een rol spelen. We horen graag van het college hoe we hier in Groningen mee om kunnen gaan”, aldus Enting en Van Lente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *