Meer focus in het cultuurbeleid, ruimte voor nieuwe initiatieven

cultuur-de muze dreigt dood te bloeden-1B&W willen meer focus in het cultuurbeleid, ruimte voor nieuwe initiatieven houden en meer samenhang in het cultuuraanbod. Daarmee sluit de gemeente Groningen in een eerste reactie aan bij de aanbevelingen van de Kunstraad.

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2013-2016 wilde de gemeenteraad destijds een tussentijdse evaluatie. Die was gewenst vanwege het gedeeltelijk wegvallen van subsidies, onder andere van Rijk en provincie. Deze ontwikkelingen vroegen om vernieuwing, samenwerking en ondernemerschap om de cultuursector weerbaarder te maken en minder afhankelijk van subsidie. Het college verzocht de Kunstraad om de evaluatie te doen.

Conclusies
De Kunstraad concludeert dat de culturele keten en het activiteitenaanbod in stand zijn gebleven. Wel zijn er zorgen over het voortbestaan van een aantal kwetsbare instellingen. Het cultureel ondernemerschap begint te komen, al valt het nog niet mee om genoeg eigen inkomsten te verwerven. De samenwerking tussen instellingen is vaak nog vrijblijvend. Ook komt de cultuureducatie nog onvoldoende van de grond.

Inhoudelijke reactie
In het onlangs gesloten coalitieakkoord spraken de aan het college deelnemende partijen een aantal ambities uit. Die passen in de aanbevelingen van de Kunstraad. Na de zomer sturen B&W een meer inhoudelijke reactie naar de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *