Meer Groningers in beweging

B&W richten investeringsfonds op, generieke tariefsverhoging van tafel
nederland 2015, groningen, paddepoel, opening outdoor fitness park, jaagpad

Groningen wil meer Stadjers in beweging krijgen. Dat is de kern van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016 – 2020 dat het college van Burgemeester en Wethouders voorlegt aan de Groninger gemeenteraad.

Bovenop de reguliere sportbegroting van 22 miljoen euro trekt de gemeente de komende periode jaarlijks in totaal 300 duizend euro uit voor sporten in de openbare ruimte (150 duizend euro) en een co-financieringsfonds voor sportaccommodaties (150 duizend euro).

Het Meerjarenprogramma is in goed overleg met de Sportkoepel Groningen en met tal van andere betrokkenen tot stand gekomen. De Sportkoepel Groningen is zeer tevreden over het overleg met de gemeente en de bereikte resultaten. Sporten in de openbare ruimte krijgt volop de aandacht. Met het voorstel komt het college tevens tegemoet aan de dringende wens van de gemeenteraad en de sportverenigingen om de tarieven voor de verenigingssport niet te verhogen. Dat betekent dat er geen generieke tariefsverhoging komt.

Het Meerjarenprogramma omvat maar liefst 33 projecten, verdeeld over vijf groepen: het Faciliteren van sportverenigingen, Jeugd in beweging, Ruim baan voor talent, Sport in de openbare ruimte en Sport verbindt.

1 gedachte op “Meer Groningers in beweging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *