Raadscommissie Groningen praat over bomenkap voor fietspaden en windenergie

Eén commissievergadering van de gemeenteraad op woensdag 13 april

groningen-paddepoel-grote beerstraat-bomenkap-2

Het college van B&W wil nieuwe en betere fietsroutes in Selwerd en Paddepoel. Maar wijkbewoners bieden weerstand omdat daarvoor bomen moeten worden gekapt. Daarover gaat het onder meer in de commissie Beheer en Verkeer van de Groningse gemeenteraad op woensdag 13 april. Ook gaat het over de plannen voor grootschalige windenergie in de Stad.

Deze commissie Beheer en Verkeer begint om 16.30 uur. De vergadering in het stadhuis op de Grote Markt is openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden. Er is woensdag maar één raadscommissie. De geplande commissie Werk en Inkomen van die avond gaat vanwege te weinig onderwerpen niet door.

Files
De raadscommissie buigt zich over drie fietsprojecten voor de wijken Paddepoel en Selwerd. Die stuiten vanwege het kappen van bomen op weerstand. Het college van burgemeester en wethouders wil bijvoorbeeld knelpunten op de zogeheten Slimme Routes naar Zernike oplossen. Op zo’n route kunnen studenten zonder een stoplicht tegen te komen naar Zernike Campus fietsen. Ze hoeven dan niet meer over de Zonnelaan. Daar zorgen fietsers vaak voor fikse files op de afrit van de Ring. De gemeente wil ook de fietsoversteek op de Eikenlaan aanpakken en in Park Selwerd het fietspad verbreden. Verder gaat het om de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Handtekeningen
Om deze plannen uit te voeren moeten er bomen worden gekapt, onder meer in Park Selwerd. Daar is weerstand tegen. De Partij voor de Dieren en de SP hebben raadsvragen gesteld. En in Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk/Concordiabuurt zijn er meer dan 2.000 handtekeningen tegen de bomenkap verzameld. Ook zijn er bezwaarschriften ingediend.

Stedelijke voorzieningen
Omdat er zo veel weerstand is, heeft de gemeente de uitvoering van de fietsplannen minimaal zes maanden uitgesteld. Deze tijd wil het college gebruiken om met de omwonenden in gesprek te gaan. Het college zegt de fietspadplannen als stedelijke voorzieningen te zien. “Bezwaren uit de omgeving doen wat ons betreft niet af aan het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Wel willen wij samen met de omgeving bezien hoe de fietspaden het beste in de omgeving kunnen worden ingepast.”

Energieneutraal
De raadsleden praten in deze commissie ook over windenergie. Zonder windenergie haalt Groningen de ambitie niet om in 2035 energieneutraal te zijn, stelt het college. Later dit jaar moet een gemeentelijk Windplan klaar zijn met de ambities en plannen voor participatie, communicatie en financiën. De raad buigt zich nu eerst over de uitgangspunten en het proces om tot grootschalige windenergie te komen. Zo is het de bedoeling dat de lusten en lasten van windenergie eerlijk worden verdeeld. En de inrichting van de locaties voor windmolens moeten samen met direct omwonenden en belanghebbenden worden “opgepakt”, aldus B&W.

Weerstand
“Wij realiseren ons dat we waarschijnlijk nooit alle weerstand kunnen wegnemen”, zegt het college, “hoe goed ons communicatie- en participatietraject ook is gegaan. Maar we vertrouwen erop dat onze aanpak het draagvlak zal versterken. Wij willen bereiken dat windenergie niet zozeer een project is van “de gemeente”, maar dat vooral de Stadjers zich “eigenaar” voelen van nieuwe duurzame energieprojecten in hun stad en meeprofiteren van de kansen die windenergie biedt.”

Martiniplaza
Laatste punt van de agenda is een lening aan Martiniplaza van ruim 450.000 euro. Hiermee kunnen er meer dan 1.800 zonnepanelen op het dak van dit complex aan de Leonard Springerlaan worden geplaatst. Martiniplaza is dan grotendeels zelfvoorzienend als het om stroom gaat. Het college wil deze lening wel verstrekken, maar wil ook graag horen wat de gemeenteraad vindt.

Foto: Jan Hendrik van der Veen

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *