Meer kastanjebomen aangetast door ziekte en zwam

natuur-bomen-kastanjebomen-199 bomen ernstig aangetast door kastanjeziekte en zwam

Eind februari 2013 worden 96 kastanjebomen gekapt. De laatste inspectie van de kastanjebomen wijst uit dat 99 kastanjebomen zo ernstig zijn aangetast door de kastanje ziekte dat er al zwammen op groeien.

 

Sinds deze boomziekte in 2011 zich ook in onze stad snel verspreidde, inspecteert de gemeente regelmatig alle 1800 kastanjes in onze stad. Om spontane breuk van stam of takken voor te zijn worden 96 van deze kastanjebomen gekapt. De takken van de overige 3 aangetaste kastanjes worden tot kort op de stam teruggesnoeid.

In 2011 greep de kastanjeziekte snel om zich heen in onze gemeente. Als gevolg daarvan heeft de gemeente al eerder kastanjebomen moeten vellen, terugsnoeien of knotten om gevaarlijke situaties te voorkomen. De laatste inspecties in november 2012 wijzen uit dat de kastanjeziekte in onze stad verder is uitgebreid. Verspreid over verschillende delen van de stad zijn 99 kastanjes nu zo ernstig aangetast dat ze geveld (96) of sterk teruggesnoeid (3) moeten worden. Vijftien van de bomen die gekapt moeten worden staan aan de singels, waarvan tien aan de Ubbo Emmiussingel.

32 Van deze ernstig zieke bomen werden eerder al tot op de stam gesnoeid. Gehoopt werd hiermee de kleine kans op herstel van deze kastanjebomen te kunnen benutten. Terugkijkend blijkt dat deze maatregel niet zinvol was. Daarom worden ernstig aangetaste – en daardoor gevaarlijke – bomen nu niet meer teruggesnoeid, maar meteen gekapt. Drie van de aangetaste bomen staan in ecologisch beheerde plantvakken in het Stadspark waar ze geen risico veroorzaken. Omdat verzwakte en ook zelfs dode bomen nog wel ecologische waarde hebben als voeding en nestgelegenheid voor bijvoorbeeld spechten, vleermuizen en allerlei insecten worden deze bomen gesnoeid en niet gekapt.

Kastanjeziekte verzwakt de bomen en maakt ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Deze vergroten de kans op spontane breuk van stam of takken. De ziekte verloopt onvoorspelbaar en kan soms in een paar weken toeslaan. Zowel elders in het land als in Groningen (Heerdenpad) worden onderzoeken uitgevoerd om een manier te vinden om de ziekte aan te pakken. Tot dusver hebben deze nog geen resultaat opgeleverd. De verwachting is dat dit ook niet op korte termijn zal gebeuren.

De kastanjeziekte en de secundaire aantastingen blijven zich nog steeds ontwikkelen. Daarom worden alle kastanjebomen in de stad drie keer per jaar gecontroleerd. Ondertussen onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor herplant op de opengevallen plekken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *