Monumenten subsidie in Groningen in gevaar

steden nederland, gronignen, noorderhoogebrugOrganisaties die monumentale kerken en molens beheren, moeten dit vanaf 2015 mogelijk doen zonder financiële bijdrage van de gemeente. In een brief aan de besturen van deze organisaties, waarschuwt het college van B&W voor deze consequentie van het stopzetten van het landelijk Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Voor 2013 bedraagt het budget voor monumenten 550.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders is van plan dit budget in de gebruikelijke mix van diverse aspecten van de monumentenzorg te besteden. Door de rijksbezuinigingen lijkt dit vanaf 2015 niet meer mogelijk.

Leefomgeving
Jaarlijks ontvangen monumentale kerken en molens een financiële bijdrage, noodzakelijk voor de instandhouding van deze monumenten. De gemeente financiert deze bijdrage uit het ISV. Een doeluitkering van het Rijk, gericht op de verbetering van de fysieke (en sociale) leefomgeving. De Rijksoverheid heeft als bezuinigingsmaatregel aangekondigd het ISV in 2014 te beëindigen. Dat zal grote consequenties hebben voor het gemeentelijk monumenten-en erfgoedbeleid. Burgemeester en wethouders willen nog voor de zomer hierover in gesprek met de raad.

Prinsenhof
Voor 2013 blijft alles nog bij het oude en stelt het college voor om bijdragen te verstrekken aan onrendabele monumenten, zoals kerken en molens en aan restauratie en revitalisering van kanjers. Het gemeentelijk kanjerplan is succesvol te noemen. De afgelopen 15 jaar zijn 50 grote, monumentale gebouwen herbestemd. De revitalisering van het oude Groninger Museum en het Prinsenhof zijn vorig jaar voltooid, de dubbele loods op het parkeerdek van het CiBoGa-terrein is casco hersteld en wacht op inbouw van een horeca-functie. De restauratie en revitalisering van Watertoren noord gaat dit jaar zijn beslag krijgen.

Kademuur
In het jaarprogramma Monumenten 2013 geeft B&W aan een steuntje in de rug te willen geven aan bijzondere cultuurhistorie. Zo kan het voorhuis van Steentilstraat 33, het oudst bewaard gebleven pand uit de 15de eeuw behouden blijven. En hetzelfde geldt voor de kademuur Kleine der A.

Hervonden Stad
Ook reserveert het college middelen voor de Beter Verbeter-regeling: het ongedaan maken van verminkingen en het herstellen van waardevolle onderdelen, zoals glas-in-loodramen, dakkapellen, hekwerken en kleurreconstructie. Tot slot wordt voorgesteld om bedragen te reserveren voor de Open Monumentendag, het jaarboek Hervonden Stad en de verdere uitbouw van de interactieve Cultuur Waarden Kaart (CWK).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.