Nieuw fietspad Hegepad naar Hoogkerk geopend

straatnamen bangeweerCollege stelt nieuwe straatnamen vast

Het nieuwe fietspad tussen Hoogkerk en Groningen heeft als officiële straatnaam het Hegepad. Een afslag in zuidelijke richting, halverwege het fietspad, heeft als officiële benaming Simonsvennepad gekregen. Wethouder Paul de Rook onthulde vanmiddag de straatnaambordjes tijdens de ingebruikname van het fietspad. Naast deze twee namen heeft het college van B&W afgelopen dinsdag nog een aantal straatnamen vastgesteld.

De namen Hegepad en Simonsvennepad hebben een rechtstreekse link met de geschiedenis van het gebied. Ten zuiden van het fietspad tussen Groningen en Hoogkerk liggen in een perceel nog enkele huiswierden. Dit stuk land staat bekend als ‘De Hege Vier’. De naam Simonsvennepad voor de afslag richting de Peizerweg is afgeleid van de benaming ‘Simonsvenne’ die in een 16de eeuwse oorkonde dit gebied aanduidde.

straatnamen engelbertHet college heeft ook officieel de benaming Engelenmeerpad vastgesteld voor het fietspad tussen Engelbert en de Hoofdweg richting Meerstad. Deze naam, die in juni al werd bekendgemaakt bij de ingebruikname van het fietspad, is door een onafhankelijke jury gekozen uit 14 inzendingen.

 

straatnamen reitdiepSlenken en vestingwerken
Voor een aantal straten in het nog te bebouwen Reitdiep fase 4 heeft de straatnamencommissie namen voorgesteld die aansluiten bij de in de wijk al bestaande vernoeming van Noord-Groningse riviertjes, slenken en wierden. De nieuwe straten dragen de namen van een aantal slenken in het Lauwersmeergebied; Vlinderbalg, Rechteind, Senneroog en Babbelaar.

straatnamen de linieIn het Europapark worden pal naast het gemeentekantoor woningen ontwikkeld die voor een groot deel in een soort hofje komen te liggen. Het gaat hierbij om een uitbreiding van woonbuurt De Linie, die is vernoemd naar de verdedigingswerken die Menno van Coehoorn op deze plek liet aanleggen na het beleg van Groningen. Verschillende straatnamen in deze buurt verwijzen naar vestingbouwkundige termen. Dat geldt ook voor het nieuwe hofje dat de naam Lunettenhof krijgt. Lunetten zijn halvemaanvormige buitenwerken van een linie of vesting.

straatnamen helpmanUitbreiding plein en samenvoeging buurt
Voor bewoners en bezoekers van het Helperplein is onlangs een extra ontsluiting aangelegd richting Van Imhoffstraat. Deze korte weg van nog geen vijftig meter is in feite een afronding van het plein en maakt daar ook onderdeel van uit. Dit straatje heeft daarom dezelfde naam gekregen als het Helperplein.

buurtindeling hortusbuurtIn 2013 heeft het college de nieuwe buurtindeling van de stad vastgesteld. Met name ondernemers van de Nieuwe Ebbingestraat hebben aangegeven dat de begrenzing van het Ebbingekwartier in hun ogen te nauw was. Het college heeft nu besloten om de grens tussen de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier weg te nemen, door deze 2 buurten samen te voegen tot één buurt, met de naam Hortusbuurt-Ebbingekwartier. De benaming van de vier subbuurten die daaronder liggen, blijft ongewijzigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.