Gaan stadjers zich met straatnamen bezig houden?

Worden ze geel, rood of groen de nieuwe straatnaambordjes. D66 in Groningen houdt zich bezig met een belangrijk onderwerp; inwoners inspraak geven in de naam van nieuwe straten. We mogen als het voorstel van D66 wordt aangenomen als inwoner zelf straatnaamgeving aandragen bij de commissie straatnaamgeving. Zo krijgt de burger meer inspraak over de plek waar ze wonen. Wij geven de voorkeur aan een straatnaam van een van de media sites die Groningen rijk is. Gaan we ons hier echt mee bezig houden?  Lees verder

Nieuw fietspad Hegepad naar Hoogkerk geopend

straatnamen bangeweerCollege stelt nieuwe straatnamen vast

Het nieuwe fietspad tussen Hoogkerk en Groningen heeft als officiële straatnaam het Hegepad. Een afslag in zuidelijke richting, halverwege het fietspad, heeft als officiële benaming Simonsvennepad gekregen. Wethouder Paul de Rook onthulde vanmiddag de straatnaambordjes tijdens de ingebruikname van het fietspad. Naast deze twee namen heeft het college van B&W afgelopen dinsdag nog een aantal straatnamen vastgesteld.

De namen Hegepad en Simonsvennepad hebben een rechtstreekse link met de geschiedenis van het gebied. Ten zuiden van het fietspad tussen Groningen en Hoogkerk liggen in een perceel nog enkele huiswierden. Lees verder

Nieuwe straatnamen vastgesteld – Jan Evenhuispad officieel

politiek, personenBinnen de gemeente Groningen zijn in het kader van de naamgeving openbare ruimte drie nieuwe straatnamen vastgesteld. Het gaat om het Jan Evenhuispad, de Bietenbrug en de Helperweg. De benaming Helperpad verdwijnt uit de Groningse stratengids.
Lees verder