Nieuw natuurgebied Medenertilsterpolder voor weidevogels

De provincie Groningen koopt grond aan in de Medenertilsterpolder om ruimte te geven aan weidevogels. Deze grond krijgt een natuurbestemming. Hiermee compenseert de provincie een aantal ingrepen in het landschap waarbij leefgebieden voor weidevogels verloren gaan of verstoord worden. Het gaat dan om de aanleg van de ‘fietsroute plus’ bij Winsum, de spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden, de hoogspanningsverbinding (380kv) van de Eemshaven naar Vierverlaten, begraafplaats Wierum en aanpassingen aan N33 . De komende jaren wordt er een inrichtingsplan gemaakt voor de Medenertilsterpolder. Daar komt een nieuw  natuurgebied voor weidevogels, waaronder de grutto.

Compenseren  voor infrastructuur
In de wet is vastgelegd dat initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) zogenaamde ‘natuurcompensatie’ toe moeten passen  wanneer deze ingrepen effect hebben op het leefgebied van weidevogels. Deze natuurcompensatie kan bestaan uit nieuwe leefgebieden voor weidevogels of uit de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Per geval wordt  gekeken op welke manier compensatie voor de natuur moet plaatsvinden. De provincie beoordeelt in deze gevallen de wijze van compensatie op grond van het provinciale beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *