Nieuwbouw Trefkoel Paddepoel biedt ruimte voor jongeren

groningen-paddepoel-zonnelaan-trefkoellocatie fase twee-5Vandaag zijn door woningcorporatie Nijestee de plannen gepresenteerd voor fase II, de verdere uitbreiding van de voormalige Trefkoel locatie in Paddepoel. Na goedkeuring van de ingediende bouwvergunning wordt na verwachting in februari gestart met de realisering van 445 woningen voor jongeren, 20 twee kamerwoningen, 40 parkeerplekken en 590 m2 commerciële ruimte. Medio 2016 zal de uitbreiding gerealiseerd zijn en is het hart van Paddepoel grotendeels gevuld met jongeren. Met de vele jongeren die binnen de wijk zijn of worden gehuisvest zou je bijna spreken van de Zernikeboulevard en de naam Zonnelaan doen vergeten.

Door de realisering van het grote aantal huisvesting aan jongeren in 2016 is de vraag gerechtvaardigd of de verhuur van particuliere woningen aan studenten op slot kunnen en anderzijds door de grote toestroom aan jongeren in de wijk de voorzieningen hiervoor ontwikkeld of aangepast moeten gaan worden. Naast ons bruisend centrum kunnen de ontwikkelingen binnen Paddepoel niet achter blijven voor een goede leefomgeving waar steeds meer internationale studenten deel van gaan uitmaken, immers de goede referenties over Groningen trekken steeds meer buitenlandse studenten aan, een ontwikkeling die we mogen toejuichen.

De Trefkoel maakt deel uit van de herstructurering van de wijk Paddepoel, een uitbreidingswijk uit de jaren 50-60. De locatie is gelegen tegenover het winkelcentrum aan de Zonnelaan, een belangrijke ontsluitingsweg. Fase 1 en 2 maken deel uit van het door KENK ontworpen stedenbouwkundig plan. Fase 1 is een blok in de reeks half open, kamvormige woonblokken en fase 2 is een gesloten bouwblok met een 60 meter hoge woontoren.

De kamvormige woonblokken sluiten met de open zijde aan op de strokenbouw in de wijk en vormen tevens een gesloten stedelijke wand naar de Zonnelaan. De hoogbouw op beide koppen markeert de belangrijke positie van de locatie binnen Paddepoel. Kenmerkend voor het plan is de gelede opbouw en de setbacks waardoor een karakteristiek beeld ontstaat en waarmee de mogelijkheid gecreëerd wordt om diverse woningtypes en buitenruimten te maken. Met de mix van wonen, werken en voorzieningen die in het plan is opgenomen wordt de rigide functiescheiding van de naoorlogse wijk doorbroken. De gebouwen richten zich naar de straat en zijn een toevoeging aan het zich aldaar afspelende sociale leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *