Participatiewet en bestemmingsplannen in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Vier commissievergaderingen van de gemeenteraad zijn er deze week. De invoering van de Participatiewet, het duurzaamheidsbeleid en de bestemmingsplannen voor de binnenstad en de Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt staan onder meer op de agenda.

Alle vergaderingen van deze commissies zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en vrij toegankelijk. De vergaderingen zijn ook online via groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad is de volledige agenda met alle agendapunten en vergaderstukken te bekijken.

Aardbevingen
Vanavond, dinsdag 18 november, is de eerste commissie van deze week: Ruimte en Wonen. Die begint om 19.30 uur. Twee bestemmingsplannen komen aan de orde: die voor de binnenstad en die voor Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt. Met het nieuwe plan voor de binnenstad wil het college van burgemeesters en wethouders (B&W) meer recht doen aan de historische binnenstad en het groen, zonder de levendigheid in de weg te staan. Het andere bestemmingsplan biedt volgens B&W bewoners in de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt meer bescherming tegen hoogbouw. In deze commissie begint ook het debat over een nieuwe woonvisie voor de stad. De aardbevingen komen hierbij aan de orde.

Stadsbibliotheek
De overige drie raadscommissies van deze week zijn woensdag 19 november. De commissie Onderwijs en Welzijn begint om 13.00 uur. Dan gaat het over de overgang van de stadsbibliotheek naar het Groninger Forum. Ook de gemeentelijke investeringen in het onderwijs komen aan de orde. B&W vragen de gemeenteraad om geld voor onder meer nieuwbouw van het Reitdiep College en een bijdrage voor een nieuwe gymzaal van het Gomarus College.

Gesubsidieerde banen
De raadscommissie Werk en Inkomen begint woensdag om 16.30 uur. Die gaat onder meer over de invoering van de Participatiewet in Groningen. Deze wet maakt de gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een arbeidshandicap. Het college heeft besloten de tegenprestatie die het Rijk vraagt niet in te voeren. Verder trekt de gemeente geld uit om zestien gesubsidieerde banen te behouden. Anders zouden twaalf instellingen waaronder Het Dok in Lewenborg, het Vinkhuys, het Scheepvaartmuseum, de Jonge Onderzoekers en OOG TV in de problemen komen.

Zuidelijke Ringweg
De vierde commissievergadering deze week is Beheer en Verkeer die woensdag om 20.00 uur begint. Hierin komt de actualisatie van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid aan de orde. Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Wat doet de gemeente en wat kan de Groningse samenleving doen? “Het jaarlijkse duurzaamheidsbudget van 2 miljoen euro willen we het liefst zo inzetten dat dit aanvullend is op de inzet van de samenleving”, aldus B&W. Verder staat opnieuw het project Zuidelijke Ringweg op de agenda. Dan gaat het onder meer over de inrichtingsplannen voor Helpman, de Vondellaan, de Maaslaan en het Zuiderplantsoen. Ook de afspraken met de Provincie en het Rijk over de uitvoering van de Ringweg-plannen komen aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *