Nieuwe lindebomen Park Selwerd maar nog steeds onduidelijkheid

Update:
We ontvingen een reactie met onderstaande mededeling:

Door de gemeente is eind juni/begin juli 2017 een vergunning ingediend. Na overleg met het wijkplatform heeft overleg plaatsgevonden met de projectleiding “fietspad” hetgeen geresulteerd heeft in de volgende afspraken:

o   Voor de 7 populieren komen 13 lindebomen in de plaats;
o   De bewonersorganisatie is en blijft betrokken bij de verdere herplant in het park;
o   De herplant van de lindebomen geschiedt direct na het kappen van de populieren;

De kap van deze bomen was duidelijk aangegeven op de bij de stukken horende tekening, anders zou het niet mogelijk zijn geweest bezwaar aan te tekenen. Over het gehele traject heeft er steeds een terugkoppeling plaatsgevonden naar het Wijkplatform Selwerd.  In het hele traject rondom het fietspad is er steeds overleg geweest tussen de gemeente en de 3 bewonersorganisaties van Selwerd, Tuinwijk en Paddepoel.

Langs het fietspad in Park Selwerd ter hoogte van het Astrea gebouw hebben de populieren inmiddels plaats gemaakt voor lindebomen. De bomen stonden voor zover wij weten niet op de kapkaart. Er werd bezwaar gemaakt en begrijpen dat men is gezwicht om het kappen van de populieren tegen te gaan middels een rechtsgang.

Een beetje vreemd dat door deskundigen niet eerder is opgemerkt dat door het verbreden van het fietspad de wortels van de populieren problemen zou veroorzaken.En als dit al wel bekend was of van een vergissing sprake is, waarom dan niet direct in het werk afgelopen zomer mee genomen om de overlast van de laatste weken te voorkomen. Wordt een noodkapvergunning ons als maatregel voorgehouden of is hier sprake van bewonersbedrog? Natuurlijk laten bewoners ons weten blij te zijn met de nieuwe bomen, maar het blijft vreemd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *