Nobelprijswinnaar Ben Feringa Ereburger Stad Groningen

ben-feringa-9Vandaag stond Nobelprijswinnaar Ben Feringa in de spotlights. Een stoet van hoogleraren in toga vertrok om 15.45 vanuit het academiegebouw naar de Martinikerk. Op de Grote Markt werd even stil gestaan bij de  nanocar als een eerbetoon aan de Groningse Nobelprijswinnaar.

Alle foto’s: klik hier 

Vervolgens een lezing in een volle Martinikerk met veel genodigden. De lezing is een initiatief van de RUG zelf. De RUG wil het publiek laten zien wie hij is en wat Ben Feringa bijzonder maakt. Tientallen medewerkers hebben een bijdrage geleverd aan de lezing.

Erepenning voor Onderzoeksgroep Feringa
Nobelprijswinnaar Ben Feringa Ereburger stad Groningen

Burgemeester Peter den Oudsten benoemde deze middag tijdens de Nobel Prize Lecture professor Ben Feringa tot Ereburger van de stad Groningen. Daarnaast werd door de burgemeester de Erepenning uitgereikt aan de Onderzoeksgroep Feringa. Met het verlenen van het Ereburgerschap en de Erepenning spreekt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de uitzonderlijke verdiensten van Ben Feringa en zijn Onderzoeksgroep voor zowel de Groninger Rijksuniversiteit als de stad.

De tekst in het Gulden Boek luidt als volgt:

“Op 5 oktober werd bekend dat de Nobelprijs voor Scheikunde 2016 is toegekend aan professor Ben Feringa. Deze prestigieuze wetenschappelijke prijs ontvangt Ben Feringa als erkenning voor zijn baanbrekende werk aan de ontwikkeling van de eerste moleculaire motor. Ben Feringa is een briljant, inspirerend en gepassioneerd wetenschapper, die het belang van samenwerken met jonge mensen benadrukt. De onderzoeksgroep Feringa bestaat uit medewerkers uit vele landen. Sinds zijn aanstelling als hoogleraar zijn er tientallen onderzoekers bij Ben Feringa gepromoveerd. Ben Feringa is een uniek chemicus met een brede wetenschappelijke belangstelling. Hij is in Groningen opgeleid en heeft hier zijn gehele wetenschappelijke carrière gewerkt. De toekenning van de Nobelprijs 2016 is een prachtig moment voor de Nederlandse scheikunde. Ben Feringa is een geweldige ambassadeur voor de wetenschap en de stad Groningen. Het gemeentebestuur van Groningen is hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Onderzoeksgroep Feringa

nobel-prize-lucture-3799Professor Feringa heeft er altijd – ook en vooral nadat hem de Nobelprijs werd toegekend –  op gewezen dat niets zo bijdraagt aan succesvol onderzoek als samenwerken. Hij heeft steeds het grote belang van zijn Onderzoeksgroep benadrukt. Samenwerken is daarbij geen doel op zich. Het is een middel om resultaten te boeken. De Onderzoeksgroep van professor Ben Feringa is daar het levende en overtuigende bewijs van. Vandaar dat het gemeentebestuur van Groningen besloten heeft de Erepenning van de stad Groningen toe te kennen aan de Onderzoeksgroep van professor Ben Feringa.

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens ‘buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.’ Sinds 2004 zijn als Ereburger ingeschreven in het Gulden Boek mevrouw Annie Tak, de heer Dick Leutscher, de heer Hans Alders, de heer Jacques Wallage, koning Willem-Alexander en koningin Máxima ter gelegenheid van hun eerste bezoek op 28 mei 2013 als koningspaar aan de stad Groningen, de heer Frits van der Heide (2015). De meest recente inschrijving betreft de heer Max van den Berg (2016).

Erepenning

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen. De verdiensten kunnen liggen op het terrein van de betrokken persoon of organisatie, maar ook op het terrein van het verenigingsleven, cultureel, maatschappelijk of sportief. Telkens moet daarbij sprake zijn van uitzonderlijke inzet en daadkracht. In het verleden waren er onder meer penningen voor FC Groningen, Stichting Noorderzon, Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, Eurosonic/ Noorderslag en de stichting Folkingestraat Synagoge.

Op 10 december is de uitreiking van de Nobelprijs voor scheikunde in Stockholm. Feringa deelt de prijs met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit James Fraser Stoddart.

Foto’s: FocusGroningen – Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *