Noord-Holland Texel Oudeschild | Natuurgebied Dijkmanshuizen

texel-oudeschild-natuurgebiek dijkmanshuizen-6Dijkmanshuizen is een natuurgebied en buurtschap in de gemeente Texel in de provincie Noord-Holland. Een natuurgebied bestaande uit bloemrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en brakke plassen. Op de bloemrijke graslanden groeien onder andere harlekijn-, brede- en gevlekte orchis, addertong en echte koekoeksbloem. Tevens worden de graslanden gebruikt door vele weidevogels die hier rustig hun nest maken en hun jongen groot brengen. In de rietvelden broeden zoal de bruine kiekendief, baardman en de kleine karekiet. Een deel van het rietveld wordt jaarlijks gemaaid en wordt gebruikt als dakbedekking. OP de eilandjes in de brakke plassen broeden onder andere de visdief kluut en bontbekplevier. Tijdens hoogwater in de Waddenzee rusten hier ook vele wadvogels. De vegetatie rondom de brakke plassen bestaat uit zoutverdragende soorten als rode oogentroost, zeekraal, zeeaster en zeeweegbree.

Alle foto’s Texel en Noord-Holland : klik hier

Vanuit de vogelkijkhut kijken we uit op Burdets Hop en Thijsse’s Fienweid. Deze stukken zijn vernoemd naar Jac. P. Thijsse, één van de oprichters van Natuurmonumenten en naar A. Burdet een Zwitserse vogelfotograaf en vriend van Thijse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *