Onderwijspact intensiveert samenwerking in onderwijsstad Groningen

Samen optrekken in College van Onderwijs

Instellingen uit het totale onderwijsveld in Groningen, variërend van voorschoolse opvang tot en met de universiteit hebben op maandag 3 juni samen met de gemeente het Onderwijspact getekend. Doel van het pact is het intensiveren van de onderlinge samenwerking, het uitwisselen van ervaringen en het delen van nieuwe inzichten. Om zo gezamenlijk het beste uit de leerlingen en studenten te halen.

Onderwijswethouder Ton Schroor nam het initiatief voor het brede onderwijspact: “Het onderwijsaanbod in de stad is groot en divers. In totaal ontvangen ongeveer honderdduizend burgers in de stad onderwijs op alle niveaus. De ambitie Groningen Onderwijsstad willen we in gezamenlijkheid verder uitbouwen. Dat vraagt voortdurend aandacht en ontwikkeling. Het Onderwijspact is naast een inhoudelijk document vooral een middel om op actieve en creatieve manier  te werken aan het onderwijs in Groningen.”

College van Onderwijs
Een belangrijk onderdeel van het Onderwijspact is de oprichting van het College van Onderwijs. Dat zal fungeren als denktank om het onderwijs in Groningen op een hoger plan te tillen en toekomstbestendig te maken. Het College van Onderwijs wordt gevormd door  directeuren/bestuurders van instellingen voor voorschoolse educatie tot en met academisch niveau, aangevuld met de wethouder van de stad en specifieke deskundigen op onderwijsgebied.  Het is vooral bedoeld als een platform voor verkenning, gedachtenwisseling en oriëntatie over wat de verschillende partijen vanuit hun eigen positie kunnen bijdragen en samenwerken aan de opgaven binnen het onderwijs in Groningen.

Om de gezamenlijke ambities vorm te geven hebben de partijen vijf hoofdopgaven benoemd die  de agenda vormen voor de verdere ontwikkeling van ‘Groningen Onderwijsstad’. Het gaat hierbij om de zogenoemde ‘Big Five’:

  1. De basis op orde: een stimulerende, veilige leeromgeving.
  2. Een leven lang leren in doorgaande leerlijnen: onderwijsschakels goed op elkaar aansluiten.
  3. Onderwijs leidt op voor de arbeidsmarkt: meer betrokkenheid van werkgevers organiseren.
  4. Toekomstbestendig onderwijs: nieuwe kennis inzetten voor verbetering en innovatie.
  1. Brede vorming: onderwijs is meer dan kennis en kwalificatie.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.