Onthulling herdenkingsteken voor omgekomen raadsleden WO II

Plaquette onthulling-3233Vandaag, 6 december onthulde loco-burgemeester Roeland van der Schaaf buiten aan de zuidzijde van het stadhuis de plaquette ter nagedachtenis aan de gemeenteraadsleden die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter zijn omgebracht. De loco-burgemeester onthulde de plaquette  samen met mevrouw M. Piersma-Wolters, dochter van één van de zes omgebrachte raadsleden en legde vervolgens een krans. 

Aansluitend aan de onthulling en kranslegging aan de zuidzijde van het stadhuis, was er een herdenkings bijeenkomst in de nieuwe raadzaal. Waarbij er een optreden van zangvereniging ‘De Volksstem’ was.

Gesproken werd er door;

  • Roeland van der Schaaf, loco-burgemeester
  • De heer Jan Rootlieb, één van de initiatiefnemers van het gedenkteken
  • De heer Ruud Weijdeveld, historicus

Deze slideshow vereist JavaScript.

Achtergrondinformatie raadsleden

Durk Wolters (1911-1945)  werd in september 1939 verkozen in de gemeenteraad van Groningen voor de CPN. Hij pleitte vooral voor de belangen van de werklozen, het loon en de voorzieningen voor de arbeiders in de werkverschaffing. De periode tot de zomer van 1940 is helaas te kort voor raadslid  Wolters om zich te kunnen profileren als belangenbehartiger voor de laagstbetaalden.

Koo Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1900-1944)  werd voor het eerst geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de Christelijke Historische Unie (CHU) in mei 1934. Zijn eerste zittingsperiode duurt slechts tot de verkiezingen van september 1935. Vanaf november1937 is hij terug in de raad. Hij heeft zitting in diverse (raads)commissies op het gebied van armenzorg, georganiseerd overleg voor werklieden en ambtenaren en zwakzinnigenzorg. Hij blijft de raad tot de laatste vergadering op 8 augustus 1941 bezoeken.

Luitje Huizinga (1897-1942)  werd voor de periode 1923 tot 1927 verkozen in de Groninger gemeenteraad voor de CPH, waaruit later de CPN is ontstaan. Daarnaast was hij in de jaren dertig voorzitter van diverse werklozencomités in de stad Groningen. In deze comités waren veel communisten actief om de belangen van de werklozen te verdedigen. Onderwerpen als werklozen en uitkeringen stonden in deze jaren regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Ten tijde van de oorlog was de heer Huizinga actief in de illegale CPN en betrokken bij het vervaardigen en verspreiden van de illegale krant Noorderlicht.

Simon Heiman Aptroot (1874-1943) zat van 1935 tot 1939 in de gemeenteraad van Groningen voor de Vrijheidsbond, een voorloper van de naoorlogse VVD. Uit de Handelingen van de gemeenteraad blijkt dat hij zich als raadslid als een vis in het water voelde. Hij verdiepte zich op intelligente wijze in diverse onderwerpen en kwam met maatschappelijke oplossingen. De heer Aptroot was al veel eerder zeer maatschappelijk betrokken. Van 1909 tot 1917 zat hij in de gemeenteraad van Leek; hij was initiator en voorzitter van de voorloper van de Boerenleenbank. Daarnaast was hij begin jaren ’30 actief binnen de Nederlands Israëlitische Gemeente, de Joodse Gemeente en de synagoge in de Folkingestraat.

Geert Sterringa (1876-1944) was voorafgaand aan zijn raadslidmaatschap al vele jaren politiek actief. Zo richtte hij de Groninger afdeling van de Sociaal-Democratische  Partij op, stond hij als hij nummer 6 kandidaat voor de Kamer en werd hij in 1919 gekozen tot lid van Provinciale Staten voor de CPN. Na zijn pensionering als onderwijzer maakte hij van 1935 tot 1939 deel uit van de gemeenteraad van Groningen.

Johannes Swint (1895-1944) heeft in 1939 drie maanden deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Groningen. Hij was een zeer maatschappelijk betrokken burger. Naast zijn functie als verzekeringsagent was hij als één van de CPN-leiders in Groningen actief in het communistisch verzet. Daarnaast was hij een graag geziene buurtgenoot in de Oosterparkwijk. Ieder die een beroep op hem deed  of in moeilijkheden zat, kon op zijn hulp rekenen. Als eerbetoon aan hun kameraad heeft de speeltuinvereniging Oosterpark na de oorlog een monument voor hem opgericht. Het speeltuingebouw is later verplaatst waarbij het monument niet is meegegaan. Nog steeds herinnert de plaquette binnen het gebouw aan Johannes Swint.

Foto’s: Siebrand Wiegman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *