Padden een besproken onderwerp in het Groninger college

natuur, amfibieenBegin juni 2012 heeft De Partij voor de Dieren  het college van Burgemeester en Wethouders in Groningen gevraagd hun medewerking te willen verlenen aan een onderzoek naar de sterfte van amfibieën in rioolkolken toen naar buiten kwam dat jaarlijks miljoenen padden, kikkers en salamanders sterven doordat ze in rioolkolken vallen en er niet meer uit kunnen komen.

De gemeente was  niet van plan om mee te werken aan een landelijk onderzoek dat moet voorkomen dat kikkers, padden en salamanders doodgaan in rioolkolken. Volgens de gemeente zijn op diverse locaties al voorzieningen getroffen, waardoor de dieren niet meer gedwongen zijn de weg over te steken.  Het gaat onder meer om de Siersteenlaan in de Eelderbaan en de busbaan langs de Peizerweg.  De kans dat deze dieren het risico lopen in het riool belanden wordt klein geacht.

Als uit onderzoek blijkt dat de dieren tijdens het trekseizoen in het riool verdwijnen, kunnen alsnog roosters geplaatst worden.

Dit jaar is GroenLinks de partij die in de gemeenteraad van Groningen wil dat het college van maatregelen treft om het aantal padden dat omkomt tijdens de paddentrek te verminderen. Elk voorjaar vallen er grote hoeveelheden slachtoffers onder de padden. En zo blijven de amfibieën een beladen onderwerp in de stad Groningen,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.