Paddepoeler Wytze van der Gaast over Klimaatadaptatieweek Groningen 

De vraag ligt voor hoe we ons kunnen aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.  Deze week een gratis (online) interactief festival in aanloop naar de Climate Adaption Summit op maandag 25 en 26 januari waar Groningen inhoud aan die top wil bijdragen.  Zie hiervoor het programma: klik hier

Paddepoeler Wytze van der Gaast werkt bij JIN, een internationaal onderzoeksbureau gevestigd in Groningen dat zich al 25 jaar bezighoudt met de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering. Zijn functie daarbij is onderzoeker.

JIN houdt zich bezig met zowel voorkomen van klimaatverandering als het omgaan met de gevolgen ervan. Beide zijn nodig, want ook al haal je de doelen van Parijs, dan zul je alsnog met klimaatverandering te maken hebben. We moeten ons aanpassen aan een veranderd klimaat. We doen veel onderzoeksprojecten voor de Europese Commissie (EC) en kijken daarbij ook naar de sociale aspecten van klimaatoplossingen.

Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van het IPCC debat en de ceremonie van Nobelprijswinnaars. Op de vraag waarom het belangrijk is de wetenschap te betrekken bij klimaatadaptatie laat hij weten dat besluiten over het klimaat worden vaak gemaakt door de politiek. Echter, alles begint bij kennis. Als jij wilt beslissen als politicus hoe hoog een dijk moet worden, heb je daarvoor wel de laatste inzichten nodig over de stijgende zeespiegel. Je moet daarnaast ook weten hoe burgers op veranderingen reageren. We willen tijdens de Klimaatadaptatieweek een Open University on Adaptation neerzetten in Groningen. Dat leiden we in door de beste wetenschappers ter wereld bij elkaar te brengen in een IPCC debat.

Wytze van der Gaast promoveerde eind 2016 en schreef een boek over klimaatverandering. Het boek geeft een overzicht van 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid. Eind jaren tachtig was er nog weinig bekend over klimaatverandering. Slechts een klein groepje wetenschappers opperde de mogelijkheid dat de snellere stijging van de temperatuur op aarde te maken had met uitstoot van broeikasgassen. In de loop van de jaren is er steeds meer bekend geworden over klimaatverandering, de oorzaak, de gevolgen, maar ook wat we er met elkaar aan kunnen doen. Dat laatste was het belangrijkste thema van de internationale klimaattop van Parijs van december vorig jaar: nu we weten wat klimaatverandering is, wat kunnen we er aan doen?

Fotoi’s: Jan Hendrik van der Veen – FocusGroningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *