Partij voor het Noorden eist vertrek minister Kamp

loppersum-persconferentie gaswinning-105Het naar buiten gekomen concept rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen is voor de
Partij voor het Noorden aanleiding het vertrek te eisen van de verantwoordelijke minister Kamp.

De Onderzoeksraad bevestigt namelijk wat de Partij voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht, namelijk dat er een volstrekte onbalans is tussen enerzijds de baten en lasten en risico’s van de gaswinning voor de Groninger bevolking en anderzijds de financiële baten voor het Rijk.

Het rapport van de Onderzoeksraad bevestigt nu deze stellingname.
Ook het Staatstoezicht op de Mijnen wordt ernstig bekritiseerd. Dit zou tot 2013 hebben gefaald.

De Partij voor het Noorden meent dat dit laatste echter ook nog voor 2014 geldt. Immers, het is nu zeer aannemelijk geworden dat er een directe relatie bestaat tussen de gaswinning en het voorkomen van aardbevingen.
Dit blijkt uit de twee recente bevingen bij Woudbloem en Loppersum, waar de productie kort te voren flink was verhoogd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.