Partijen op de bres voor huishoudelijke verzorging Schots en Scheef

steden nederland groningen, centrumDe ChristenUnie heeft samen met PvdA, SP en GroenLinks vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de huishoudelijke verzorging bij Schots en Scheef.

Daar wonen zeventien mensen met een fysieke beperking, die graag hun verzorging bij een en dezelfde zorgverlener zouden betrekken, maar door de gehanteerde aanbestedingsprocedure is dit niet gelukt. De ChristenUnie en andere partijen willen nu weten of dit niet anders had gekund en of hier nog iets aan te doen is.

Geacht college,
In de maanden september/oktober van dit jaar betrokken 17 leden van Schots en Scheef aangepaste appartementen in een wooncomplex van Nijestee in het Ebbingekwartier.
Deze 17 mensen zijn fysiek beperkt, rolstoelgebonden en voor het zelfstandig wonen
afhankelijk van 24-uurs oproepbare zorg.
Het bijzondere aan de appartementen is dat ze zijn aangepast aan de fysieke beperking van deze bewoners. De bewoners regelen gezamenlijk de noodzakelijke 24-uurs oproepbare zorg. Deze zorg wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week geleverd vanuit een centrale zorgpost in het appartementencomplex door een zorgaanbieder.
Om zowel het wonen mogelijk te maken en de 24-uurs zorg te realiseren vormen de 17 bewoners een vereniging (Schots en Scheef). Deze vereniging maakt afspraken met Nijestee over de woningen. De vereniging heeft met de zorgaanbieder Thuiszorg Comfort de afspraak gemaakt dat Thuiszorg Comfort de zorg gaat leveren binnen Schots en Scheef. Dit betreft persoonlijke verzorging (PV), verpleegkundige zorg (VP) en indien gewenst en nodig begeleiding (Beg).
Naast deze zorg beschikken alle bewoners over een WMO-indicatie voor Huishoudelijke Verzorging (HV). Zowel kwalitatief als praktisch heeft het de sterke voorkeur dat de Huishoudelijke Verzorging ook betrokken kan worden bij Thuiszorg Comfort: zowel de zorg als HV kan dan onder één regie en door dezelfde medewerkers worden uitgevoerd. Bovendien kan de zorg dan geïntegreerd plaatsvinden (even een wasje draaien terwijl een bewoner op de wc zit).
Thuiszorg Comfort heeft echter de afgelopen aanbestedingsperiode geen gunning gekregen van de gemeente (omdat haar volume te gering was) en -naar wij hebben begrepen- worden er voor de komende jaren geen nieuwe HV-uitvoerders door de gemeente toegelaten. Dit houdt verband met de regelgeving voor aanbestedingen.

Maar het zou natuurlijk voor de bewoners erg handig zijn als zij alle zorg via één instelling geleverd zouden krijgen. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg.
Bovendien is het veel efficiënter, en dus uiteindelijk goedkoper, wanneer één zorgaanbieder de verschillende soorten hulp bij de bewoners kan leveren.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

 

1.            Is het juist dat er in deze aanbestedingsperiode geen mogelijkheid meer is voor de     Stichting Schots en Scheef om huishoudelijke verzorging af te nemen bij Thuiszorg     Comfort of is er toch nog een mogelijkheid om dat op korte termijn te regelen?

2.            Zo nee, waarom niet?

3.            Is het (juridisch) mogelijk om bij een volgende aanbestedingsprocedure rekening te houden met uitzonderingen op de gunning, zodat situaties als hierboven worden    voorkomen?

4.            Zo ja, is het college bereid dat dan ook daadwerkelijk te regelen?

 

Namens de gemeenteraadsfracties van

SP, Cristine van Dijk GroenLinks, Annie Postma ChristenUnie,  Martin Verhoef PvdA, Carine Bloemhoff

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *