Plannen om Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug te vervangen

De provincie Groningen gaat plannen maken om de Gerrit Krolbruggen en de Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal te vervangen.
steden nederland, groningen, paddepoel

De provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en de doorvaarthoogte van de nieuwe bruggen wordt groter. Hierdoor moeten grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Vóór de zomer van 2015 moet bekend zijn hoe de vervanging van de bruggen wordt aangepakt.

Verouderde bruggen

groningen gerrit krolbrug-1De Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug zijn al meer dan 75 jaar oud en aan vervanging toe. De fietsbruggen aan weerszijden van de Gerrit Krolbrug zijn van latere datum. Ook voldoen de bruggen niet meer aan de huidige eisen voor de scheepvaart. Bij de Gerrit Krolbrug kunnen twee schepen die elkaar tegemoetkomen, elkaar niet tegelijk passeren. Daarnaast ontstaan er bij de Gerrit Krolbrug in de winter problemen als er ijs ligt. De brug die op een ponton drijft, kan dan niet meer open of dicht, waardoor de brug soms weken voor het wegverkeer is gestremd. Verder ervaren vele automobilisten en fietsers de verkeerssituatie als onveilig vanwege de verkeersdrukte wanneer de brug weer opengaat.

Verschillende mogelijkheden

groningen-korrewegwijk-korreweg-gerrit krolbrug-1De provincie gaat verschillende mogelijkheden onderzoeken voor de vervanging van de Gerrit Krolbruggen en de Paddepoelsterbrug. De bruggen kunnen op dezelfde plek of elders komen. De provincie ontwikkelt de plannen voor de bruggen  in nauw overleg met de gemeente Groningen, bewoners en bedrijven. Hiervoor worden voor het eind van dit jaar twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *