Presentatie Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen

Raadhuis Haren-0255Donderdag presenteert de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen haar eindrapport in het Congrescentrum Hanze Plaza te Groningen. Blijft Haren zelfstandig? Of ambtelijk gezegd: ‘Hoe dient de bestuurlijke toekomst in Groningen vorm te krijgen, zodanig dat complexe maatschappelijke opgaven ook in de toekomst adequaat kunnen worden opgepakt?’

De commissie geeft een toelichting geven op haar advies en de opdrachtgevers (Piet de Vey Mestdagh, namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, en Rika Pot, voorzitter van de VGG) zullen hun reacties geven op het advies.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *