PVV verwijt gemeente verkwanselen bezwaarschriften moskee

politiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkDe PVV heeft  forse kritiek op het voornemen van B en W om een bouwvergunning te verlenen voor een nieuwe moskee in park Selwerd, blijkt uit een persbericht.

‘In oktober van het afgelopen jaar heeft de Gemeente een vergunning afgegeven voor de sloop en bouw van een nieuwe moskee in Park Selwerd. De historische ‘Witte Boerderij’ zou plaats moeten maken voor een drie verdiepingen tellend gebouw met islamitische uitstraling. Buurtbewoners klagen met name over parkeeroverlast, dat met de nieuwbouw zal verergeren.

Modelbezwaarschrift tegen moskee
Om buurtbewoners te helpen bij het indienen van zienswijzen (bezwaren) heeft de Partij voor de Vrijheid bij 5.000 huishoudens in Selwerd een Paddepoel een informatiefolder met een modelbezwaarschrift bezorgd. Begin december maakte de gemeente bekend dat er 110 zienswijzen waren ingediend, waarvan 94 conform het pamflet, dat door de PVV was verspreid. De PVV vraagt zich echter af of het door de gemeente genoemde aantal wel klopt.

Verdwenen poststukke
De Partij voor de Vrijheid heeft mensen gesproken, die nooit een bevestiging hebben gekregen dat hun zienswijze in goede orde is ontvangen. Er is zelfs een geval bekend van iemand, die zijn zienswijze zowel naar de dienst RO/EZ als naar de griffie heeft gestuurd, waarvan bij navraag afgelopen week bleek dat geen van beide aan waren gekomen. Wethouder Jan Seton heeft inmiddels excuses gemaakt voor de verdwenen poststukken, maar dat is voor de PVV niet voldoende.

Niet in behandeling genomen
Bij telefonische navraag werd door de dienstdoende ambtenaar van RO/EZ meegedeeld, dat er maar drie zienswijzen in behandeling waren genomen. Van de 94 zienswijzen op PVV-format werd zelfs gezegd, dat ‘deze zelfs helemaal niet in behandeling werden genomen’. De fractie van de PVV is furieus over het feit dat de Gemeente een groot deel van de zienswijzen volkomen negeert en wil daarom de onderste steen boven.

Melden bij PVV
De Partij voor de Vrijheid roept mensen, die een zienswijze hebben ingediend op zich te melden wanneer men nog geen ontvangstbevestiging van de Gemeente heeft gekregen. Ook wil de PVV de afhandeling van de zienswijzen met eigen ogen bekijken. Het kan niet zo zijn dat een Gemeente haar burgers met gerechtvaardigde grieven minacht, omdat het haar beter uitkomt!

Ton van Kesteren|
Fractievoorzitter PVV Groningen’

3 gedachten over “PVV verwijt gemeente verkwanselen bezwaarschriften moskee

 1. Eigenaardig, ik dacht toch serieus dat ik in een democratie leefde! Als het waar is word dus een deel van ons monddood gemaakt omdat hun mening niet strookt met dat van de gemeente. Mag dat eigenlijk wel?

 2. Wanneer men gelooft in een democratie, weet men dat de meeste stemmen gelden. Dit is de meest simpele uitleg van democratie. Is dit wat wij willen in een land als Nederland? Willen wij niet ieders belangen behartigen? Natuurlijk willen wij dit!
  Wij zijn trotse Nederlanders en respecteren iedereen en zo ook de Moslims.

  Onder de Moslims zitten veel bekeerlingen. Ik ben er alle lof zij aan Allah 1 van. Mijn moeder net zo. Van alle Moslims in Groningen zal ongeveer de helft bekeerling zijn.

  Willen wij dan deze Germanen (op het geloof na dan) hun recht afpakken?
  Natuurlijk niet.

  Jullie hebben nu klachten, hadden eerder klachten, maar hebben wij jullie in de moskee gezien? Zijn jullie de moskee binnengelopen met vragen? Weten jullie wat de Moskee voor functie zal bekleden indien Allah het toelaat? Nee! Deze zaken doen jullie niks, omdat jullie verblind zijn door woede en onwetendheid betreffende ons gebedshuis en zijn functies, maar niet alleen dat, ook betreffende ons geloof!

  Kom naar de moskee, drink een glaasje thee met ons en wij leggen alles rustig uit.
  Wij horen graag uw mening, maar weet dat uw mening geen feit hoeft te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *