Raad Groningen debatteert over huisjesmelkers en onderwijs

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-1Een plan om wanpraktijken van huisjesmelkers aan te pakken. En een voorstel om een miljoen euro te besteden aan vernieuwende onderwijsprojecten. Dat zijn de twee onderwerpen waar de gemeenteraad woensdag 20 april over debatteert. De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website is de volledige agenda en zijn alle vergaderstukken te bekijken.

Viering 5 mei
De agenda van deze raadsvergadering is relatief kort. Alleen het initiatiefvoorstel van de SP over huisjesmelkers en het raadsvoorstel over een miljoen euro aan zogeheten intensiveringsmiddelen ‘leren’ zijn agendapunten waarover de raad debatteert. Er staan wel een heleboel raadsvoorstellen als zogeheten conformstuk op de agenda. Daar neemt de raad een besluit over zonder daar nog over te praten. Dat is al gebeurd in commissievergaderingen van de gemeenteraad eerder deze maand. Dan gaat het bijvoorbeeld over 40.000 euro voor de Nationale Start van de viering van 5 mei 2016 in Groningen en 4,5 miljoen euro voor uitbreiding van het Transferium Hoogkerk.

Intimidatie
Over het SP-initiatiefvoorstel van de SP om wanpraktijken van huisjesmelkers aan te pakken gaat de raad wel uitgebreid praten. “Vastgoedbazen in Groningen vragen geregeld te hoge huurprijzen, onderhouden panden soms zo slecht dat de veiligheid van huurders op het spel staat en gaan zelfs over tot intimidatie wanneer huurders hun recht willen halen”, aldus SP-raadslid Mechteld van Duin. Zij stelt onder meer voor een Meldpunt Huisjesmelkers op te richten en vraagt maatregelen tegen verhuurders die herhaaldelijk over de schreef zijn gegaan.

Vluchteling-studenten
Verder praat en besluit de raad over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om een miljoen euro uit te trekken voor vernieuwende onderwijsprojecten. Voorbeelden zijn het stimuleren van ouderbetrokkenheid, programmeren in de klas en begeleiding van vluchteling-studenten. “Als onderwijsstad hechten we groot belang aan het stimuleren van goed onderwijs en het creëren van een goed onderwijsklimaat”, motiveert B&W dit voorstel ‘Programma intensiveringsmiddelen ‘leren’. “Daarom blijven we investeren in een goede en duurzame samenwerking in het onderwijsveld.”

Leraren
Voor de invulling van de projecten heeft de gemeente het onderwijsveld zelf gevraagd. “Draagvlak binnen het onderwijs is leidend”, aldus B&W. In de commissie Onderwijs & Welzijn, waar dit raadsvoorstel al aan de orde kwam, was lof maar ook kritiek. Zo vroeg CDA-fractievoorzitter René Bolle zich af of de leraren voor de klas het geld ook zo hadden besteed zoals in het voorstel staat. “Besturen bepalen het nu. Is het onderwijs hier echt bij gebaat?” Bolle heeft hierover een motie voor de raadsvergadering aangekondigd.
politiek-koen castelejn-1De raad neemt afscheid van D66-raadslid Koen Castelein die het raadswerk niet met zijn nieuwe werk kan combineren. Hij wordt opgevolgd door Tom Rustebiel die tijdens de raadsvergadering wordt geïnstalleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *