Raad van Kinderen Groningen en prinses Laurentien in gesprek over armoedebestrijding

De Raad van Kinderen van Groningen hield vandaag, donderdag 17 mei, een dialoogsessie onder begeleiding van prinses Laurentien van Oranje. De Raad van Kinderen presenteerde zijn advies over hoe de gemeente Groningen armoede onder kinderen het beste kan aanpakken, leidde prinses Laurentien van de Missing Chapter Foundation een gesprek tussen deze kinderraadsleden en een panel van deskundigen, met onder anderen wethouder Mattias Gijsbertsen.

Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen is in oktober 2017 opgericht om mee te denken over oplossingen voor kinderen in Groningen die opgroeien in armoede. Deze raad bestaat uit 27 kinderen uit de stad in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Zij hebben zich de afgelopen maanden verdiept in het onderwerp armoede, samen vergaderd en werkbezoeken afgelegd aan onder meer de Voedselbank en aan kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Dit leidde tot meer dan 300 ideeën om armoede in Groningen aan te pakken. Een aantal van deze ideeën presenteren de kinderraadsleden donderdag in de dialoogsessie aan panel, publiek en prinses Laurentien.

Eén van de opvallende uitspraken van deze middag was dat je armoede niet bij het takje van de boom of de stam moet aanpakken maar bij de wortels. Een ander mooi initiatief is een armoede brigade waar kinderen gesplitst in groepen de scholen bezoeken om over armoede te spreken.

De Groninger wethouder had niet piraat hoeveel kinderen er in Groningen geregistreerd staan en de vraag over het aantal scholen kon deze middag ook niet beantwoord worden. In Groningen wonen zo’n vijfentwintigduizend kinderen waarvan 1 op de vijf in armoede opgroeit. Het gaat daarbij dus om een grote groep van vijfduizend. Groningen staat in de top als het gaat om armoede onder kinderen.

Missing Chapter Foundation
De Missing Chapter Foundation is een initiatief van Prinses Laurentien van Oranje. Missing Chapter zet zich in om kinderen een stem te geven in besluitvorming en zo de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in het proces. Hun missie is om op deze manier een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Een geslaagde middag met veel nieuwe ideeën en nog een lange weg te gaan waarin kinderen elkaars gelijke zijn.

Een impressie van vanmiddag: (Alle foto’s: klik hier)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *