Bloemenzaak winkelcentrum Paddepoel moet oude fout akte corrigeren

Als reactie om de recentelijke gebeurtenissen op het winkelcentrum Paddepoel komt de Vereniging van Eigenaren met de volgende verklaring:

A: Helaas is er in de notariële aankoopakte waarbij René Bolhuis van zijn ouders zijn winkelpand in Paddepoel kocht een fout geslopen. Een belangrijke passage, van een zogenaamd ketting boetebeding, is in strijd met de afspraken niet volledig opgenomen.

Bolhuis is gevraagd dit middels een simpele, aanvullende akte te corrigeren waarmee de tekortkoming is opgelost. Alleen indien Bolhuis dit weigert is de in de notariële akte opgenomen boete van ruim € 68.000,= verschuldigd. De VvE gaat er echter vanuit dat de fout gewoon hersteld wordt waarop de boete uiteraard niet verschuldigd is en de kwestie als afgedaan kan worden beschouwd.

B. Voor wat betreft openingstijden heeft de heer Bolhuis al sinds vele jaren een ontheffing voor zowel de koopavond als de koopzondag. Ingaande 2018 is bovendien met de op voordracht van winkeliers door de gemeente aangewezen bemiddelaar een verruimd ontheffingenbeleid overeengekomen. Dit verruimde ontheffingenbeleid wordt tot tevredenheid van velen en in goed overleg met de bemiddelaar uitgerold.
Ondanks herhaalde oproepen heeft Bolhuis voor 2018 echter nog geen ontheffing aangevraagd en meent hij wel zijn eigen gang te kunnen gaan en te doen alsof hij geen deel uitmaakt van het winkelcentrum maar daarvan wel te profiteren, de naam te gebruiken, enz.
Bovendien heeft Bolhuis nog steeds een achterstand in betalingen van de VvE bijdrage terwijl hij wel volop gebruik maakt en profiteert van de eigendommen en werkzaamheden van de VvE. Dit wel profiteren van de lusten maar niet betalen van de lasten is niet fair ten opzichte van de andere wel betalende eigenaren en winkeliers. Daarom heeft de VvE herhaaldelijk op betaling aangedrongen om de anders onvermijdelijke incasso te voorkomen.

Graag vertrouwt de VvE erop dat Bolhuis alsnog loyaal per omgaande zijn VvE bijdrage (als pandeigenaar) betaalt.
Namens het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *