Raadscommissie over rapport rekenkamercommissie, nota Ruimtelijke Kwaliteit en sportaccommodaties

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Op woensdag 5 februari vergaderen de raadscommissies Financiën en Veiligheid, Ruimte en Wonen en Onderwijs en Welzijn om 13:00, 16:30 en 20:00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de oude raadzaal op het Stadhuis en zijn openbaar.Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad zijn de vergaderingen ook live te  volgen en zijn de volledige agenda’s en stukken in te zien.

Financiën en Veiligheid: onderzoeksrapport samenwerkingsverbanden
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt. Geconcludeerd wordt dat ze geregelder op de agenda moeten staan. Pas als er acute problemen dreigen, wordt er uitgebreid over gesproken. De commissie stelt verder dat de risico’s onvoldoende in beeld zijn bij het college van B&W. Het rapport, inclusief de aanbevelingen en de reactie van het college, wordt woensdag besproken.

Ruimte en Wonen: nota Ruimtelijke Kwalitei
Meer doen met minder geld, dat is een van de ambities van het college bij de ontwikkeling van de  ruimtelijke kwaliteit van de stad. Er moet meer ruimte komen voor eigen initiatief van ondernemers en burgers. Daarvoor is verlaging van de regeldruk en vereenvoudiging van beleid nodig. Het college stelt de raad met deze nota een kader voor van waaruit dit gerealiseerd kan worden. Het is de basis voor verdere uitwerking van bijvoorbeeld het welstands- en reclamebeleid.

Onderwijs en Welzijn: sportaccommodaties
De commissie praat over de voorstellen voor de Sporthal in het Europapark en de herinrichting van het sportpark Corpus den Hoorn. Vorige maand vond in de commissievergadering al een vragenronde plaats en spraken zes mensen in. Behandeling werd uitgesteld vanwege de rechtszaak met Gronitas waar toen nog geen uitspraak in was.

Verder staat een onderzoek naar de verzelfstandiging van de gemeentelijke werkmaatschappijen op de agenda en de uitwerking van de motie ‘Geef sportieve inrichting meer ruimte’. Met deze motie verzocht de raad het college om een sportievere inrichting van de openbare ruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *