Raadscommissies Groningen met ondermeer plannen voor de Reitdiepzone

De plannen om de communicatie tussen de gemeente en de Stad te verbeteren. Het voorstel om 3,5 miljoen euro te investeren in bestaande en nieuwe sportaccommodaties. En een systeem om huurhuizen te verdelen om de doorstroom te verbeteren. Dat zijn enkele onderwerpen die woensdag 5 april aan de orde komen in vergaderingen van commissies van de Groningse gemeenteraad. Al deze drie vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Email-nieuwsbrief
De raadsommissie Financiën en Veiligheid (13.00 uur) bespreekt onder meer het plan van het college om de communicatie van de gemeente met de inwoners te verbeteren. Zo komt er bijvoorbeeld per ‘stadsdeel’ een wekelijkse email-nieuwsbrief met nieuws over de eigen omgeving dat voor de inwoners van belang is. Op de gemeentelijke pagina’s Stadsberichten in De Gezinsbode komt meer aandacht voor leuke verhalen uit de wijken. Met de nieuwe manier van communiceren wil de gemeente wijkbewoners beter de kans bieden te reageren op plannen en maatregelen in de woonomgeving.

De commissie buigt zich ook over de ontwikkelingen van het supportersproject dat wordt gesubsidieerd door de gemeente Groningen. Het project heeft als doel supportersgeweld bij wedstrijden van FC Groningen te verminderen. Rond het project was veel onduidelijkheid ontstaan. Nu is een heroriëntatie op het project gaande om te kijken hoe het verder moet. Na afloop van dit voetbalseizoen wordt definitief besloten over de voortzetting van het supportersproject.

Vechtsportgala’s
Verder komen aan de orde de regulering van vechtsportgala’s, kinky feesten en ‘urban’-feesten en andere grote dancemuziekfeesten en het weerstandsvermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te vangen.

De commissie Onderwijs en Welzijn (16.30 uur) behandelt de plannen om voor ruim 3,5 miljoen euro in bestaande en nieuwe sportaccommodaties te investeren. In de afgelopen jaren was er alleen sprake van onderhoud en vervanging. Maar het nieuwe zogeheten co-investeringsfonds, waaraan ook de sportverenigingen bijdragen, maakt het mogelijk ook nieuwe accommodaties te realiseren. Bij kunstgras kiest de gemeente voor dit jaar voor rubbergranulaat als infill, alleen niet als clubs dat niet willen en liever een jaar willen wachten.

Verder komt aan de orde de voortgang van het proces om tot de stichting WIJ Groningen per 1 januari 2018 te komen. De huidige medewerkers van de WIJ-teams, die in de Groningse wijken voor zorg en ondersteuning zorgen voor mensen die dat nodig hebben, werken nu bij verschillende werkgevers en hebben verschillende cao’s. Het is de bedoeling dat er straks één stichting is die werkgever is voor alle medewerkers van de WIJ-teams die nu nog bij de gemeente of zorg- en welzijnsorganisaties werken.
Woonruimteverdeling
In de commissie Ruimten en Wonen (20.00 uur) kunnen raadsfracties zich uitspreken over de nieuwe prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties maakt en een nieuwe woonruimteverdeling. Een nieuw systeem om huurhuizen te ‘verdelen’ is volgens B&W nodig omdat er nu te weinig doorstroming is. Gezinnen wachten daarom gemiddeld langer op een huurhuis dan andere groepen. B&W: “Specifiek voor gezinnen zijn er verschillende mogelijkheden: corporaties kunnen woningen specifiek gaan labelen als gezinswoning of de huurprijzen aanpassen zodat gezinnen op meer woningen kunnen reageren.” Ook een mogelijkheid: loting. “Zo maakt iedereen dezelfde kans op een woning, ongeacht het aantal opgebouwde punten.”

Ook bespreekt de commissie de “Update” van de plannen voor de Reitdiepzone in Paddepoel. Dat gebied heeft de gemeente nodig om aan de vraag naar woningen te kunnen voorzien. Een inspraakperiode heeft tot aanpassingen geleid, bijvoorbeeld het loslaten van ongeveer 70% aan jongerenhuisvesting. “Daarvoor komt een gevarieerd woningaanbod in de plaats”, aldus B&W. De inspraak van bewoners van de Marqantflat, Voermanstraat en Perseusstraat heeft de plannen niet veranderd. Zij hebben bezwaren hebben tegen de hoogte van de bebouwing en de hoeveelheid jongeren en studenten.

Voedselbank
Verder komt de verhuizing van de Voedselbank van de Oosterhamrikkade naar de Ulgersmaweg per sprake. B&W willen de zogeheten garantiebijdrage aan de Voedselbank verhogen tot 70.000 euro en een eenmalige bijdrage van 100.000 euro betalen voor de renovatie van de nieuwe locatie. De raadscommissie buigt zich ook over het voorstel alvast geld uit te trekken voor de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van De Simon van Hasseltschool in de Oosterparkwijk. Dat wordt de nieuwe huisvesting van het WIJ-team Oosterpark dat nu nog in het te slopen Treslinghuis in die wijk zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *