Roze schep Aweg-Westerhaven | Binnenstad 050 – ruimte voor jou

Afgelopen zaterdag ineens een grote roze schep op de Aweg in Groningen. Een leuk initiatief van de gemeente Groningen die hiermee de aandacht wil vestigen op werkzaamheden in het teken van; Binnenstad 050 – ruimte voor jou.

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. Door het accent te leggen op verblijf en beleving krijgt de binnenstad nog meer dan nu de functie van huiskamer van de regio. Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ wil het college van B&W zo’n 20% extra ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven uiteraard wel de binnenstad bedienen. Verder wil het college economie, vrijetijds-besteding, werken en wonen in het centrum stimuleren. Dit alles staat in de binnenstadsvisie die het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld.

De komende vijf jaren geven tal van projecten een impuls aan de binnenstad onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad van Groningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de voetganger (én de fietser) fors meer ruimte krijgt. Om die reden heeft de raad besloten om de bussen op een andere wijze door de binnenstad te laten rijden. Aan de westkant via de Westerhaven en de Eeldersingel en aan de oostkant via de Diepenring. Vervolgens worden de straten in de binnenstad waar nu nog de bussen rijden zodanig ingericht dat de voetgangers (en de fietsers) het primaat krijgen.

Meer nieuws leest u op ruimtevoorjou.groningen.nl

We hebben begrepen dat de schep blijft  staan tot en met 25 april en komen we deze elders in de binnenstad tegen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *