Raadsonderzoek Groningse geothermieproject Noordwest afgerond

Het raadsonderzoek naar het afgeblazen Groningse geothermieprojct Noordwest is afgerond. De resultaten zijn vrijdag 6 juli door de onderzoekscommissie van de gemeenteraad gepresenteerd.

De Groningse gemeenteraad besloot in juni 2016 in grote meerderheid tot het project geothermie en Warmtenet Noordwest. WarmteStad, het nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, zou met aardwarmte, duizenden woningen verwarmen. Anderhalf jaar later werd besloten om met geothermie als warmtebron te stoppen.

De gemeenteraad heeft begin 2018 besloten tot een raadsonderzoek om te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Daarmee wil de raad verantwoording afleggen aan de Groningers over het verlies van gemeenschapsgeld en wil de raad leren voor toekomstige projecten.

Voor dit onderzoek is een onderzoekscommissie bestaande uit vier raadsleden ingesteld met Berndt Benjamins als voorzitter. De onderzoekscommissie is bij de uitvoering van het onderzoek begeleid door Lysias Advies.

De onderzoekscommissie heeft zo feitelijk mogelijk de ontwikkeling van het project in kaart gebracht en de oorzaken achterhaald van het afblazen van het project. De onderzoekscommissie trekt op basis van het onderzoek 11 conclusies over het geothermieproject en komt met 6 aanbevelingen voor de gemeente Groningen. De commissie benadrukt dat de conclusies en aanbevelingen in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Individuele conclusies doen geen recht aan de complexiteit van het project.

De onderzoekscommissie concludeert dat het besluit van november 2017 om te stoppen met geothermie te maken had met de inschatting van de gemeente en het waterbedrijf dat de kans te klein was dat er nog een winningsvergunning zou komen, ongeacht de uitkomsten van een nog uit te voeren proefboring. Die inschatting had te maken met het feit dat SodM zich negatief had uitgelaten over geothermie nabij gaswinning en over de organisatie WarmteStad. De gemeente en het waterbedrijf, de aandeelhouders van WarmteStad, achtten het toen niet meer realistisch om tot een constructieve oplossing te komen.

De kans dat SodM zich negatief op zou stellen naar het project werd tot medio 2017 door WarmteStad en de aandeelhouders niet beschouwd als risico voor het geothermieproject en kwam voor WarmteStad en de aandeelhouders als een verrassing. Er is in de risicoanalyses geen rekening gehouden met het scenario dat het project al voor de proefboring zou moeten worden stopgezet. De onderzoekscommissie concludeert dat  het risicomanagement rond geothermie kwetsbaar was, waarbij het met name heeft ontbroken aan een zogeheten stakeholdersanalyse om continu de invloed, belangen en wensen van betrokken partijen in kaart te brengen en de risico’s af te wegen.

De onderzoekscommissie concludeert verder dat WarmteStad en de gemeentelijke organisatie veel inspanning hebben verricht om het college van B&W en de gemeenteraad tijdig, volledig en juist te informeren over de voortgang en belangrijke beslissingen bij het project. College en raad hebben op hun beurt veel betrokkenheid getoond bij het project.

Daarbij plaatst de onderzoekscommissie wel een kanttekening. Ten aanzien van de risico’s op seismiciteit (aardbevingen) en de rol van SodM had achteraf gezien de informatievoorziening adequater gekund. Hoewel in de beschreven periode de heersende opvatting was dat het risico op seismiciteit waarschijnlijk klein was, waren er ook kritische geluiden. In de communicatie naar de raad is vooral benadrukt dat het risico (verwaarloosbaar) klein was, terwijl dat niet met zekerheid zo stellig kon worden verwoord.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie hebben vooral betrekking op verbeterpunten voor de gemeente Groningen. Bij nieuwe vergelijkbare projecten moet de gemeente voldoende aandacht besteden aan ontwikkelingen “in de beleidscontext” en in de maatschappij die bepalend zijn voor de slaagkans van het project. Voer een  “stakeholdersanalyse” uit in combinatie met een analyse van trends in de sector. Beide aspecten zijn van belang om faalfactoren voor een project vroegtijdig te onderkennen

Verder beveelt de onderzoekscommissie aan dat de gemeente aanvullende deskundigheid moeten organiseren op besluitvormingsmomenten binnen de gemeente rond aspecten waar de gemeente die kennis zelf niet heeft “voor het nodige kritische tegengeluid”. Daarbij hoort optimale informatievoorziening op dat punt aan college en raad om te komen tot een zorgvuldige afweging in de besluitvorming.

De gemeenteraad bespreekt woensdag 18 juli het eindrapport Raadsonderzoek Geothermie Groningen.

Het complete eindrapport: klik hier 

 

Eén gedachte over “Raadsonderzoek Groningse geothermieproject Noordwest afgerond

 1. De gemeente had moeten luisteren naar het SodM en niet stronteigenwijs moeten wegkijken.
  Nu krijgt het SodM de zwarte piet, maar het is de gemeente volledig aan te rekenen dat er weer 6 miljoen over de balk is gesmeten.

  Nu worden andere alternative bronnen bekeken om ons van het gas af te halen.
  En wie gaat dit betalen???
  Ik als huiseigenaar niet!
  Ze hebben bij mij in de straat al een peiling gedaan om te kijken hoe ze een alternatieve warmtebron kunnen aanleggen, maar ik weiger daar een cent in te steken.
  Dit lumineuze idee zou mij minsten 35.000 euro gaan kosten, maar waarschijnlijk nog veel meer.
  Een warmte pomp, andere verwarmingsplaten, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie etc, meganiche luchtventilatie (want je mag geen deur of raam meer openzetten, anders is het hele effect van de isolatie te niet gedaan).
  Daarbij komt ook nog eens dat het water afkomstig van de cv ketel tot 80 graden verwarmd word en van de warmtepomp maar maximaal 55 graden kan worden, dus alles moet potdicht blijven wil je het een beetje aangenaam houden in huis.
  De warmtepomp maakt ook een hoop herrie.
  Moet je voorstellen wat een kolere herrie je krijgt als een hele straat aan de warmte pompen moet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *