Reactie Henk Kamp op het OVV rapport Aardbevingsrisico

gaslocatie-1De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Door de aardbevingen lijden vele Groningers schade, voelen zij zich niet meer veilig in hun eigen huis en zijn zij ernstig bezorgd. Ik ben mij zeer bewust van de ernst van de problematiek en evenzeer van mijn verantwoordelijkheid de benodigde maatregelen te nemen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de gaswinning en is met een gedegen en helder rapport gekomen.

Naar aanleiding van een advies van Staatstoezicht op de Mijnen heb ik in januari 2013 besloten tot breed en diepgaand onderzoek naar de problematiek. In lijn met een nader advies van SodM heb ik in januari 2014 besloten de aardgaswinning rond Loppersum met 80 procent te verminderen en het totaal te begrenzen op 42,5 mld m3. Met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten werd toen een bestuursakkoord gesloten over een pakket maatregelen om de gevolgen van de aardbevingen te beperken, op te vangen en te compenseren.

In januari 2015 heb ik besloten de gaswinning op jaarbasis verder te beperken tot 39,4 mld m3 en voor besluitvorming op 1 juli 2015 een alternatief van 35 mld m3 op jaarbasis in beeld te brengen. Vooruitlopend op die besluitvorming wordt de winning in het eerste halfjaar van 2015 beperkt tot 16,5 mld m3. Met de provincie en de betrokken gemeenten werd in januari 2015 overeenstemming bereikt over een aanvulling op het bestuursakkoord.

Voor besluitvorming op 1 januari 2016 zullen de voor- en nadelen van een alternatieve systematiek voor de gaswinning in beeld worden gebracht.

De besluiten over de omvang van de gaswinning en de maatregelen om de gevolgen van de aardbevingen te beperken, op te vangen en te compenseren, moeten tot zodanige verbeteringen leiden dat het vertrouwen van de Groningers herwonnen wordt. Dit kan alleen door deze verbeteringen snel en daadwerkelijk te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *