Red de zorg, teken de petitie!

Door botte bezuinigingen van het huidige kabinet dreigen tienduizenden banen verloren te gaan in de zorg. En dat terwijl het werk blijft. De zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten, gezinnen en kwetsbare mensen is niet opeens minder nodig. Daarom kunnen en mogen we dat niet ongemerkt laten gebeuren. Abvakabo FNV organiseert door het hele land actiebijeenkomsten waar je van harte welkom bent als je werkt in de zorg, of iets met de zorg hebt.  Vandaag op de Vismarkt in Groningen en waar velen de petitie ondertekenden. U ook? klik hier

Belangrijke zorg verdwijnt
De regering wil meer dan 3 miljard euro bezuinigen op met name de langdurige zorg. Het is de bedoeling dat we meer voor elkaar gaan zorgen (participatiemaatschappij) en dat we het werk efficiënter organiseren. Staatssecretaris Van Rijn praat dan ook over een transitie (omslag) die, als we wat tijd nemen, geruisloos en goed zou moeten verlopen. Dat klinkt niet verkeerd, maar het is erg onrealistisch. Volgens eigen cijfers van staatssecretaris Van Rijn zijn tot nu toe al 40.000 mensen in de langdurige zorg en jeugdzorg hun baan verloren. Dat cijfer is zeker aan de lage kant, want tel daarbij op eens de mensen waarvan het contract niet is verlengd. Als we nu niets doen, verliezen nog eens tienduizenden mensen door de bezuinigingen op de zorg hun werk. En nog veel meer ouderen en gehandicapten verliezen hun zorg.

Dat kan niet anders dan misgaan
De consequenties van het kabinetsbeleid moeten we duidelijk in beeld brengen, voordat het te laat is. Dat zijn we aan ouderen, gehandicapten en gezinnen die zorg nodig hebben, verplicht. Als we willen dat ouderen langer thuis blijven wonen, dan kun je niet 35 procent snoeien op de huishoudelijke thuiszorg en tegelijkertijd de verzorgingshuizen sluiten. Er zou juist meer geld aan thuiszorg moeten worden besteed. Als je wilt dat gehandicapten in de wijk blijven wonen, kun je niet tegelijkertijd hun dagbesteding schrappen. Er zijn al meer dan drie miljoen mantelzorgers. Vanwege werkverplichtingen zullen er niet veel meer bij kunnen komen. De maatschappij is namelijk in meer dan 30 jaar ingericht op de gedachte dat iedereen werk moet hebben en in principe voor zichzelf moet zorgen. Nog afgezien van feit dat heel veel ouderen, gehandicapten en gezinnen niet afhankelijk willen zijn van hun kinderen of van anderen die mantelzorg verlenen. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (die regelt dat de gemeenten voor veel zorgtaken verantwoordelijk worden) is voor de zomervakantie door het parlement aangenomen. Komende
weken zullen in gemeenten door het hele land gemeenteraden daarom spreken over de organisatie van en bezuinigingen op de zorg in hun gemeenten. Wij moeten hier ons geluid laten horen. In de eerste week van september zal er in de Tweede Kamer over een andere belangrijke zorgwet worden gesproken: de Wet Langdurige Zorg (deze wet regelt dat de verzorgingshuizen sluiten en je alleen nog in een verpleeghuis mag wonen als je zware zorg nodig hebt).

Kan het efficiënter? Jazeker!
In sommige zorginstellingen en organisaties kan het best efficiënter. Geld voor zorg moet wat ons betreft zoveel mogelijk naar zorg. Het is belachelijk dat er topsalarissen worden betaald in de zorg, die een ministerssalaris te boven gaan. Meer administratie en meer managers leidt veelal niet tot een betere zorg(organisatie). Het is vaak onnodig dat er meerdere zorgverleners achter 1 voordeur komen. Het is belachelijk dat zorginstellingen grote reserves aanleggen, als ware het normale bedrijven met grote risico’s. Het is schandalig dat de zorgverzekeraars miljarden winst maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *