Regeling slachtofferhulp voor winkeliers

winkelcentrum binnenplein-1Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning.
Zo wordt er gekeken of de getroffen winkeliers de schade vergoed kunnen krijgen en kunnen de winkeliers voorbereid worden op het strafproces. Hiermee wordt de samenwerking tussen private en publieke partijen uitgebreid naar samenwerking in de nazorg en opvang. Deze samenwerking leidt al sinds 2010 tot een spectaculaire daling van het aantal overvallen. Om de uitbreiding mogelijk te maken heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) goedkeuring verleend aan Slachtofferhulp Nederland om haar diensten buiten de gebruikelijke doelgroep (privépersonen) aan te bieden.

Samen met Detailhandel Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Slachtofferhulp Nederland de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een ondersteuningspakket op maat. Onderdeel van de ondersteuning is dat Slachtofferhulp Nederland 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is bij ernstige misdrijven, zoals een overval. Buiten kantooruren is Slachtofferhulp Nederland inzetbaar via de meldkamer van de politie. Indien gewenst kan er binnen twee uur een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in de winkel aanwezig zijn. Daarbij kan er tijdens kantooruren altijd op eigen initiatief gebeld worden naar 0900-0101 voor andere misdrijven, zoals agressie. Winkeliers kunnen via Slachtofferhulp Nederland ook assistentie krijgen bij het aanvragen van subsidies voor preventieve maatregelen via onder andere het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ondanks de daling van het aantal overvallen blijft de ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland onverminderd nodig, want nog steeds worden gemiddeld één tot twee winkeliers per dag overvallen. De buit van een gemiddelde overval is erg laag: soms onder de 100 euro en meestal nog geen 200 euro, terwijl de pakkans groot is en ook de gevolgen voor de dader vaak zeer ingrijpend zijn.

Overvallen zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de slachtoffers. Daarom is het een goed initiatief van Detailhandel Nederland en Slachtofferhulp Nederland om vanaf 2014 samen te werken om slachtofferhulp voor winkeliers te organiseren”, aldus Teeven. Wel is door de gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven in het kader van de Taskforce Overvallen het aantal overvallen op de detailhandel in 2013 gedaald met 33%. In de laatste vier jaar is het aantal overvallen op winkeliers zelfs gedaald met 57%. De branche doet het hiermee beter dan het landelijk gemiddelde dat in 2013 een daling van 18% laat zien.

Overvallen 783 893 991 868 712 630 422
Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *