Oplossing Aldel en toekomst industriecluster Delfzijl

Aldel chemiepark Eemsdelta-4954-2Samenwerkende partijen uit de Eemsdelta hebben aan de minister van Economische Zaken en de leden van de vaste Tweede Kamer commissie Economische Zaken een voorstel aangeboden waarin een oplossing voor aluminiumfabriek Aldel en een toekomst voor het industriecluster Delfzijl wordt geboden. Het voorstel , die vanmorgen 20 januari is toegelicht op het provinciehuis van Groningen door Harm Post, directeur Groninger Seaports, Yvonne van Mastrigt, Provincie Groningen, Patrick Brouns, directeur SBE, en burgemeester Emme Groot namens de Eemsmond, stelt voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) centrale Delesto opnieuw te starten en met de chemiebedrijven komen tot afspraken voor verduurzaming en innovatie waardoor de werkgelegenheid in deze regio wordt gewaarborgd en uitgebreid.

Voor het opnieuw starten van de WKK Delesto vragen de partijen een financiële ondersteuning. Dit kan gegeven worden door een verruiming van de subsidieregeling SDE+ waardoor er een substantieel lagere elektriciteits- en stroomprijs voor de afnemers, waar onder Aldel, ontstaat. Deze steunmaatregel wordt in andere Europese landen toegepast en is ‘Brusselproof’. Indien deze steun wordt verleend kan verder gewerkt worden aan de doorstart van Aldel.

Het cluster van bedrijven op het chemiepark in Delfzijl dat de handen ineen heeft geslagen heeft naast de vraag voor het financieel ondersteunen van de WKK Delesto een aanbod geformuleerd waarin er in de komende jaren geïnvesteerd wordt in schonere en duurzame technologie. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa omgezet naar groen synthesegas wat weer gebruikt wordt voor de productie van groene methanol en de opwekking van groene stroom. Door de bedrijven zijn meerdere ontwikkel lijnen benoemd waardoor en in de komende tien jaar een ‘Living Lab’ op industrieel niveau in de Eemsdelta ontstaat. In dit ‘Living Lab’ wordt concreet gewerkt aan verduurzaming, innovatie en vergroten van de werkgelegenheid.

Het ‘Living Lab’ werkt als een full scale proeflocatie waarbij door samenwerking met de Energy Academy Europe, hogescholen in het Noorden en universiteiten de best mogelijke verduurzamingsmogelijkheden voor energie intensieve industrie ontwikkelen. Deze oplossingen komen vervolgens beschikbaar voor andere industriële complexen die met gelijke problematieken kampen.

steden nederland, den haagOp woensdag 22 januari is er een Algemeen Overleg (AO) van de vaste Tweede Kamer commissie Economische Zaken waarin gesproken wordt over Aldel. De opstellers van het voorstel om de WKK Delesto te ondersteunen en om het  ‘Living Lab’ vorm te geven zijn ervan overtuigd dat dit de oplossing kan zijn om Aldel en het industriecluster Delfzijl een nieuwe toekomst te geven. ‘De bal ligt stil voor een leeg doel, ze hoeven hem alleen maar in te schieten, zo zei de directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Patrick Brouns, tijdens de toelichting op de plannen.

De afgelopen periode hebben de volgende partijen meegewerkt aan het voorstel wat is ingediend in Den Haag, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports,  DEAL gemeenten (w.o. Delfzijl), provincie Groningen. Het voorstel wordt ondersteund door MKB Noord, VNO NCW Noord, Energy Academy Europe, Natuur en Milieu Federatie Groningen en de vakbonden CNV en FNV.

Foto’s: FocusGroningen/Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *