Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Groninger Museum

remkesMet ingang van 1 juli 2015 wordt Johan Remkes (Zuidbroek, 1951) benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Johan Remkes volgt Noé van Hulst op.

Met de toetreding van Johan Remkes wordt de Raad van Toezicht versterkt met een voorzitter die kan bogen op een rijke politieke en bestuurlijke carrière.

Johan Remkes was, na van 1978 tot 1993 actief te zijn geweest in de provinciale politiek in Groningen, van 1993 tot 1998 lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van 2002 tot 2007 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na tot 2010 wederom lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te zijn geweest is Remkes sinds 2010 Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum, is zeer verheugd over de benoeming: ‘Johan Remkes is een uitstekende keuze onder andere omdat hij over een sterk regionaal en internationaal netwerk beschikt. Zijn bestuurlijke en politieke ervaring is voor het Groninger Museum bijzonder waardevol.’

Noé van Hulst neemt na een succesvolle periode van twee jaar afscheid van de Raad van Toezicht. Onder zijn voorzitterschap is het Groninger Museum de afgelopen jaren op zowel organisatorisch als financieel gebied in rustig vaarwater gekomen. Van Hulst is werkzaam als permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO in Parijs. De geografische afstand is de reden voor Van Hulst om het stokje over te dragen aan Remkes.

Met de benoeming van Johan Remkes is de Raad van Toezicht compleet en bestaat uit zes personen, te weten Inez Boogaarts, Maarten Duijvendak, Jacob Kielman, Henk Pijlman en Nathalie de Vries.

De benoeming in deze onbezoldigde functie is conform de statuten en de afspraken met de gemeente en provincie Groningen tot stand gekomen.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *