Rookverbod hele horeca per 1 juli 2014

lichaam-longen-1Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) streeft naar een rookverbod voor de hele horeca per 1 juli 2014. Hij is daarvoor een wijziging gestart van de Tabakswet die voor oktober 2013 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Met dit wetsvoorstel komt er een nieuw, stevig juridisch fundament voor een volledig rookvrije horeca. Daarmee kan de langlopende juridische discussie over roken in de horeca worden afgesloten.

Staatssecretaris Van Rijn: “In de afgelopen jaren is er veel en lang gediscussieerd over het rookverbod in de horeca. Nu is besloten dat de horeca volledig rookvrij wordt, is het van belang om aan die discussie een einde aan te maken met een nieuw, stevig juridisch fundament voor een 100% rookvrije horeca. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zorgvuldigheid is nu nodig zodat er straks voor iedereen definitief helderheid is.”

Handhaving

De staatssecretaris gaat de handhaving van het rookverbod beperkt uitbreiden. Hij merkt daarbij op dat met handhaving alleen nooit een volledig rookvrije horeca gerealiseerd kan worden, zeker niet op korte termijn.
Van Rijn: “We doen wat we kunnen met controles, waarschuwingen en boetes maar de financiële middelen voor handhaving blijven beperkt, zeker in deze tijden. Uiteindelijk moeten wij met elkaar toe naar een stevigere sociale norm, het moet normaal worden dat er nergens in de horeca wordt gerookt.”

Uitsluitsel

Van Rijn gaat in cassatie tegen het arrest van het Hof in Den Haag over roken in kleine cafés. In een zaak die Clean Air Nederland had aangespannen, besliste het Hof in maart dat de huidige uitzondering op het rookverbod in kleine cafés zonder personeel niet rechtsgeldig is. Het Hof baseerde zich hierbij op het internationale verdrag voor tabakontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een onderdeel van dit verdrag heeft volgens het Hof rechtstreekse werking in Nederland, terwijl de rechtbank eerder had geoordeeld dat daarvan juist geen sprake is. Om uitsluitsel te krijgen over deze tegengestelde oordelen en de juridische discussie te beëindigen, gaat Van Rijn in cassatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *