Samen pakken we de eenzaamheid aan

eenzaamheid-1Groningen actief in ‘Week tegen eenzaamheid’
De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met diverse instellingen in de stad een scala aan activiteiten in de ‘Week tegen eenzaamheid’ van 26 september t/m 5 oktober 2013.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. In de ‘Week tegen eenzaamheid’ nemen maatschappelijke organisaties, in samenwerking met inwoners en vrijwilligers, initiatieven om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Zo worden er tal van activiteiten georganiseerd om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen dat te worden, in contact te brengen met andere mensen en organisaties.

In de stad Groningen komt bij 6% onder volwassenen van alle leeftijden (zeer) ernstige eenzaamheid voor. 10% van de mensen tussen 50-65 jaar voelt zich (zeer) ernstig eenzaam en 11% van de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar voelt zich (zeer) ernstig eenzaam. Eenzaamheid heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de gezondheid. Ook komt de zelfredzaamheid van mensen onder druk te staan als zij vereenzamen.

De gemeente wil eenzaamheid van Stadjers voorkomen en verminderen door hen te stimuleren om mee te doen in de samenleving en op deze manier hun zelfredzaamheid te vergroten. Het sociale netwerk in de wijken speelt hierbij een grote rol, maar ook beroepskrachten die werkzaam zijn in de wijk, kunnen eenzaamheid van wijkbewoners signaleren en een relatie leggen met andere voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar de Stip’s of het Zorgloket, die beschikken over de juiste informatie over het aanbod van activiteiten en hulpverlening in de wijk.

Met de ‘Week tegen eenzaamheid’ sluit de gemeente Groningen aan bij landelijke initiatieven om eenzaamheid uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Zie de bijlage op de achterzijde van dit persbericht en de landelijke website: www.samentegeneenzaamheid.nl .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *