Samen tegen eenzaamheid

eenzaamheid-1Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden.

(H)erken eenzaamheid. Handel op tijd.

Dat is het thema van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Want hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Lees verder

Samen pakken we de eenzaamheid aan

eenzaamheid-1Groningen actief in ‘Week tegen eenzaamheid’
De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met diverse instellingen in de stad een scala aan activiteiten in de ‘Week tegen eenzaamheid’ van 26 september t/m 5 oktober 2013.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. In de ‘Week tegen eenzaamheid’ nemen maatschappelijke organisaties, in samenwerking met inwoners en vrijwilligers, initiatieven om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Zo worden er tal van activiteiten georganiseerd om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen dat te worden, in contact te brengen met andere mensen en organisaties. Lees verder