Sharon Dijksma opent stuw De Onlanden

vrijmarkt Groningen koningsdag 2014-joshuakeller-8974Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, kwam gisteren, 23 juni naar De Onlanden,  het waterbergingsgebied in de kop van Drenthe en onder de rook van Hoogkerk, tevens het geboortedorp van de secretaris.

Ze was op werkbezoek en kreeg van dhr. Munniksma, gedeputeerde van de Drenthse Provinciale staten, mevr. Carla Alma (bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest) en dhr. Hendrik Oosterveld (voorzitter vd bestuurscommisie Peize) een korte toelichting op het gebied.

In  drie jaar tijd is De Onlanden in de Peizermaden onder Groningen,  door waterschap Noorderzijlvest,  Provincie Drenthe en de Dienst Landelijk gebied, omgevormd tot een natuur- en waterbergingsgebied. De aanleiding was het waterprobleem wat de stad Groningen ondervond in  1998, toen ondermeer het Groninger museum met overstroming te maken kreeg als gevolg van langdurige neerslag wat niet snel genoeg naar zee kon worden afgevoerd.

groningen-oldehove-electra-1Het bergingsgebied De Onlanden kan zeven miljoen kuub water bergen, wat vervolgens vertraagd afgevoerd kan worden om tenslotte door gemaal Electra op de Waddenzee geloosd te worden.

 

 

Het ontwikkelen van het bergingsgebied is gecombineerd met andere functies: naast een berging zijn landbouwers betere gronden toegewezen (35 hectare), is er 1700 hectare groot natuurgebied (moeras) gevormd en zijn er ook  recreatieve (water)voorzieningen aangelegd.

De secretaris mocht samen met mevr. Carla Alma en dhr. Rein Munniksma de eerder genoemde personen de stuw in werking zetten. Dit vond plaats door water te gieten in een emmertje vrolijk versiert met vissen. door het gewicht van het water werd een rode knop ingeduwd en werd de stuw in werking gezet. Voor het vullen verkoos de staatsecretaris strategisch voor de rooie gieter.

Om de vis niet te belemmeren in haar beweging is de stuw overigens gecombineerd met een vistrap.

vrijmarkt Groningen koningsdag 2014-joshuakeller-8997

Foto’s: Joshua Keller/FocusGroningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *