Smient

natuur, vogelsDe smient (Anas penelope, vroeger bekend als Mareca penelope) is een middelgrote grondeleend uit het noorden van Europa en Azië, die ’s winters ook in groten getale in Nederland voorkomt.

De mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart. Smienten hebben een relatief korte, grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. Het geluid van de mannetjes is een hoog kenmerkend “piiew piiew” en van vrouwtjes “rarr”. De kenmerkende roep heeft ze de bijnaam “fluiteend” gegeven. ’s Nachts is de kenmerkende roep te horen van overvliegende exemplaren. De lengte bedraagt 75 tot 86 cm, de vleugelspanwijdte 81,5 cm.

natuur, vogelsZe foerageren op grasland met duizenden tegelijk. Ze eten voornamelijk gras, groene planten en waterplanten.

Het legsel bestaat uit zes tot negen roomkleurige eieren, die door het wijfje gedurende 24 dagen worden bebroed.

Smienten komen in de zomer voor in Noord-Scandinavië en Siberië. Schaars broeden ze ook in Nederland. In het najaar trekken de eenden in groten getale naar het zuiden en zijn te vinden op plassen en in poldersloten in Midden- en West-Europa. De smient is dan de op één na talrijkste eend in Nederland.

Verspreider van vogelgriep
Op 1 december 2014 werd bij Kamerik de H5N8-variant vogelgriepvius aangetroffen bij deze wilde eenden. (bron: wikipedia)

natuur, vogels

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *