Raadscommissie over toekomst van het wonen in Groningen

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Waar willen ‘we’ als stad met het wonen in Groningen naartoe? Daarover debatteert de gemeenteraad woensdag 3 december in de raadscommissie Ruimte en Wonen. In de vorige vergadering was er niet genoeg tijd om over de nieuwe woonvisie van gedachten te wisselen. Ook het zogeheten Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen staat op de agenda met extra geld voor de vastgelopen woningmarkt in de stad.
De vergadering van deze commissie Ruimt en Wonen is van 20.00 tot 22.30 uur in de oude raadzaal van het stadhuis en is vrij toegankelijk. De vergadering is ook online via groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad is de volledige agenda met alle agendapunten en vergaderstukken te bekijken. De vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn op woensdag 3 december is geannuleerd. De raadsvoorstellen over de subsidie voor Platform GRAS, investeringen in De Oosterpoort en De Stadsschouwburg en het renovatieplan voor sportpark Esserberg staan nu op de agenda van de raadsvergadering van 17 december.

Woningmarkt
In deze commissie praat de raad verder met het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe woonvisie. De vorige woonvisie is van vier jaar geleden toen de financiële crisis zich manifesteerde. De gevolgen voor de woningmarkt waren nog niet in volle omvang merkbaar. Om recht te doen aan de nieuwe omstandigheden wil het college de woonvisie actualiseren. B&W willen ook nog met de stad het gesprek hierover aangaan. Voor de zomer moet de nieuwe woonvisie ter vaststelling door de gemeenteraad klaar zijn.

Bouwoffensief
In de commissie staat ook de Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen op de agenda. Hierin staat onder meer de verdeling van de twee miljoen euro aan investeringsgeld voor het zogeheten ‘bouwoffensief’. Daarmee wil het college van B&W een impuls geven aan de vastgelopen woningmarkt in de stad. Zo is er 200.000 euro bestemd voor het startersfonds ‘Ruimte in Stad’. Starters kunnen hiermee op de woningmarkt een overbruggingskrediet krijgen. Ook is er 680.000 euro beschikbaar voor investeringen in bouwprojecten, onder meer voor wijkvernieuwing.

Communicatie
Verder praat de raad over het voorontwerp van het bestemmingsplan over de noordoosthoek van de wijk Hoornse Meer. Het plan moet het gebied aantrekkelijker maken voor omwonenden en recreanten. SP en CDA willen de betrokkenheid van omwonenden aan de orde stellen. Ook de benoeming van stadsbouwmeester Jeroen van Willigen staat op de agenda. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de nieuwe welstandstoetsing.

Meerstad
Verder behandelt de raadscommissie de zogeheten grondexploitaties van woninggebieden en bedrijventerreinen die in ontwikkeling zijn. Gaat het financieel zoals de bedoeling was met bijvoorbeeld Meerstad, de Oosterhamrikzone en Westpoort? “Hoewel het prematuur is om te stellen dat de crisis achter ons ligt, zien we een aantal voorzichtige lichtpuntjes”, aldus B&W. Toch blijft de vraag naar woningen, kantoren, winkels en bedrijventerreinen beperkt in vergelijking met vóór de crisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *