Sportpartij in politieke arena Groningen

Voor het eerst doet – op 21 november – een Sportpartij mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de stad Groningen. Dit keer aangevuld met stemmers uit de door de stad geannexeerde dorpen Haren en Ten Boer. Een uitgelezen kans voor de sportwereld in Groningen om beter voor haar belangen op te komen?.  De sport is er de laatste vijftig jaar (jawel!) al met al bekaaid afgekomen in de politieke arena op de Grote Markt, waar de sport amper op de agenda staat. En dat voor de grootste maatschappelijke stroming in ons dagelijks leven, de slagader ook van een gezonde levensweg.

Onderzoek wijst uit dat in Nederland momenteel zestien miljoen mensen wonen. Tien miljoen daarvan doen in meer of mindere mate aan sport. Ofwel een kleine  zestig procent van onze bevolking. Echter, in de politieke gremia zie je deze afspiegeling van de maatschappij niet of nauwelijks terug. Zeker niet in de stad Groningen. Op een begroting van een slordige miljard, gaat slechts 2% naar de sport. Twintig miljoen dus. Bij de Sportpartij zijn ze wel zo reëel dat 60 procent van de te verdelen financiële koek in de stad (veel) te veel gevraagd zou zijn. Maar een verdubbeling van het huidige budget, dus 40 miljoen euro, mag de Sportpartij in alle redelijkheid toch wel eisen.

Daarom is deze partij vorig jaar ook opgericht. Simpelweg omdat sport belangrijker is dan de meeste politici denken. Sport wakkert de gemeenschapszin aan, is goed voor de gezondheid, geeft plezier in het leven, bevordert de integratie van rassen en standen, helpt bij armoedebestrijding en heeft positieve werking, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, op leerprestaties in het onderwijs. De Sportpartij is in dit gat gesprongen en wil op die manier de leefbaarheid in de stad, Haren en Ten Boer structureel veraangenamen.

Meer lezen: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *