Stadhuis in Groningen krijgt grondige opknapbeurt

groningen-centrum-grote markt-stadhuis-1Het Groninger stadhuis heeft een grondige opknapbeurt nodig. Het gebouw moet verduurzamen en de raadszaal moet worden aangepast in verband met de uitbreiding van het aantal raadsleden naar 45 in november 2018. Het college wil de beoogde opknapbeurt graag plaatsen in het bredere perspectief van de functie en de plaats, die het stadhuis inneemt in de stad. Daarom kunnen Stadjers tijdens de komende Let’s Gro manifestatie in november discussiëren over de verschillende ontwerpen en de keuzemogelijkheden.
De opknapbeurt kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de visies op gebruik en functie van het stadhuis. Zijn er alleen minimale aanpassingen nodig, of betreft het een restauratie, een make-over of zelfs een complete vernieuwing? Het college wil deze scenario’s laten uitwerken door drie architecten en de uitkomsten voorleggen aan de inwoners van de stad. De definitieve opdracht wordt vervolgens samengesteld uit de meest aansprekende elementen uit de drie scenario’s.

Stadhuis van nu en straks
Het college geeft drie architectenbureaus de opdracht om verschillende scenario’s uit te werken. In scenario 1, ‘restauratie’ ligt de nadruk op de historische context van het gebouw en gaat het om restauratie en inrichting. Bij scenario 2, ‘make-over’, gaat het meer om de representativiteit van het gebouw en ligt de nadruk op herinrichting. Bij scenario 3, ‘volledig’, ligt de nadruk op een hele nieuwe visie op het gebouw, met respect voor haar monumentale waarde.

In 1996/1997 is het stadhuis voor het laatst verbouwd. Sindsdien is het normale onderhoud uitgevoerd. Maar nu – 20 jaar later – is op meerdere onderdelen een grondige opknapbeurt nodig. Deze opknapbeurt moet in elk geval bestaan uit het wegwerken van het achterstallig onderhoud, en het aanpassen van de raadzaal. Daarnaast is het noodzakelijk het gebouw te verduurzamen. Het college wil de opknapbeurt graag plaatsen in het bredere perspectief van de functie en plaats, die het stadhuis inneemt in de stad.

Tijdpad
De verschillende ontwerpen van de architecten legt het college in november voor aan de raad en de inwoners van Groningen. Tijdens de komende Let’s Gro manifestatie op 9, 10 en 11 november kunnen bewoners discussiëren over de verschillende ontwerpen en de keuzemogelijkheden. Aan het eind van dit jaar komt het college met een definitieve opdracht en legt deze begin 2017 voor aan de gemeenteraad.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *