Stadse PvdA bepleit informatiepunt aardbevingen

loppersum-persconferentie gaswinning-102De PvdA wil dat mensen met aardbevingschade beter worden geïnformeerd. De PvdA fractie in de stad vraagt het college van BenW om bij de dialoogtafel te bepleiten dat er in iedere aardbevingsgemeente een informatiepunt wordt ingericht. Doel is om inwoners te helpen bij claimprocedures. Ook zouden zij waar nodig de weg gewezen moeten worden naar de ombudsman gaswinning Groningen.

Volgens Sebastiaan Ruddijs en Carine Bloemhoff is gebleken dat veel burgers het onduidelijk vinden hoe ze schade veroorzaakt door aardbevingen kunnen claimen. Bovendien worden zij die wel een claimprocedure starten niet altijd adequaat geholpen. De speciaal aangewezen ombudsman gaswinning Groningen zou kunnen helpen maar is relatief onbekend.

De PvdA hoopt dat in alle aardbevingsgemeenten informatiepunten gaan functioneren zodat burgers sneller en beter geholpen zullen worden. Mensen melden zich doorgaans sneller bij hun eigen gemeente dan dat ze op zoek gaan naar verschillende instanties.

Ruddijs en Bloemhoff menen dat de gedachte van een informatiepunt voor schadeclaims goed aansluit bij de stellingname van het stad-Groninger college. Vorige week gaven BenW aan het voortouw te willen nemen zodat de belangen van de stad in relatie tot de aardbevingen veilig worden gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *