Steenloper

De steenloper is een wereldburger in vogelland. Deze echte kustvogel komt op bijna alle continenten voor. Alleen de tijd van het jaar wanneer hij er is varieert. Hij heeft een sterke voorkeur voor kusten met een stenige ondergrond. Zo’n omgeving is in Nederland van nature niet te vinden. Meer foto’s over de natuur: klik hier

Dijken en pieren hebben echter dezelfde aantrekkingskracht op deze vogels. Ze zijn er dan ook vaak in groten getale te vinden. Bij hoog water in groepjes rustend even boven de waterlijn, bij eb druk in de weer voedsel te verzamelen. Deze vogels hebben een eb- en vloed-ritme, in tegenstelling tot het dag-nacht ritme van de mens.

Steenlopers broeden in de poolstreken. Hun nest maken ze op rotsachtige eilanden en in kuststreken, het liefst in de buurt bij grotere vogels zoals meeuwen en jagers, die andere roofdieren uit de buurt houden. Ze moeten wel extra alert zijn op deze vogels, om te voorkomen dat ze hun eieren of jongen roven. Het nest wordt gemaakt op een kale rots of graspol en is schaars bekleed met wat planten. Na het broedseizoen zoeken de steenlopers voedsel langs stranden die rijkelijk bezaaid zijn met schelpen en op pieren en basaltglooiingen van dijken. Het voedsel bestaat uit insecten, krabbetjes en schaaldiertjes.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *