Stichting Zuidelijke Ringweg spreekt van misleiding

groningen zuidelijke ringweg-1Stichting Leefomgeving Zuide-politieklijke Ringweg stuurt vandaag een open brief aan de Groninger gemeenteraad, waarin zij aandacht vraagt voor de eenzijdige informatie van de projectorganisatie en wethouder Van Keulen (VVD). In de brief wordt voorgerekend dat de plannen voor de ringweg zullen leiden tot grotere drukte in Helpman en de Wijert, in tegenstelling tot wat de projectorganisatie beweert.

Ook wordt de stelling dat voor de stad als geheel het verkeer straks meer gebruik zal maken van de ringweg onderuit gehaald. Voor de berekeningen maakte de stichting gebruik van de cijfers van de projectorganisatie.

De projectorganisatie en de wethouder hebben vorige week een flyer in Helpman verspreid, waarin zij een paar misverstanden over de plannen voor de zuidelijke ringweg zeggen weg te willen nemen. De stichting denkt daar anders over: “De wethouder probeert in die flyer de plannen te verkopen door te wijzen op de verkeersmaatregelen voor de Helper Brink, maar gaat daarbij volledig voorbij aan de problemen die elders in de wijk ontstaan. Wat hij zegt over de verkeersafname in de wijken klopt simpelweg niet. Als je de cijfers voor Helpman en de Wijert op een rijtje zet, is er sprake van een verkeerstoename van 7,3%. Dan ben je omwonenden aan het misleiden”.

Het stadsbestuur heeft recent besloten dat er een nieuwe tunnel moet komen aan de Helperzoom, in het verlengde van de Helper Brink. Deze tunnel zou uitsluitend een functie als wijkverbindingsweg hebben, en niet als omleidingsroute tijdens de verbouwing. Ook hier wijst de Stichting op de zwakke argumentatie van de wethouder: “De deskundigen van de projectorganisatie spreken al sinds de tunnel voor het eerst in beeld kwam letterlijk over ‘omleiding’ en ‘drukventiel’. Dat zou nu ineens van tafel zijn? De wethouder spreekt zichzelf ook tegen over wat de stad te wachten staat tijdens de bouwperiode. Eerst zegt hij dat het reuze meevalt, om daarna te zeggen dat als het toch te druk wordt in de wijk er toegangswegen afgesloten zullen worden. En waarom betaalt Prorail die tunnel niet, als hij alleen bedoeld is als verbinding onder het spoor door?”

De stichting benadrukt dat zij voor een alternatieve of gedeeltelijke aanpak van de ringweg is. Door een recente wetswijziging is het mogelijk om meer tijd te nemen, om te komen tot een plan dat niet alleen goed is voor het doorgaande verkeer, maar ook iets doet voor de bereikbaarheid van de stad.

De brief is hier in zijn geheel te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *